Maatschappij en buurt

Ondernemingen maken deel uit van de samenleving. Ze vormen geen geïsoleerde instituties, maar beïnvloeden en worden beïnvloed door tal van groepen en individuen. Een onderneming zal niet performant kunnen zijn op zowel economisch, sociaal en milieugebied als ze de noden en verwachtingen van de haar omringende samenleving en haar stakeholders of belanghebbenden: klanten, werknemers, overheden, NGO's, investeerders, vakbonden en leveranciers, maar ook omwonenden en de media. 

Maatschappij

Bedrijven investeren steeds meer expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in de lokale samenleving en in overleg met de samenleving. Het levert niet altijd financiële winst op, maar de voordelen zijn niet in geld uit te drukken. Daarom wordt er gesproken van Social Return on Investment. Denk aan goodwill ten aanzien van het bedrijf, minder ziekteverzuim en betrokken medewerkers. Sommige ondernemers gaan ook aan de slag en ontwikkelen een nieuw bussinesmodel om een maatschappelijke uitdaging op te vangen. Lees meer over betrokkenheid bij de maatschappijsamenwerkingsverbanden en sociaal ondernemerschap.

Buurt

Bedrijven worden wel vaker in verband gebracht met pijnpunten als bijvoorbeeld lawaai- en geurhinder of mobiliteitsproblemen. Een bedrijf heeft veel invloed, meer zelfs dan een doorsnee gezin en kan dat positief, negatief of neutraal aanwenden voor de buurt. Vrijwillig investeren van expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in de (lokale) samenleving kan dan ook voor meer draagvlak zorgen voor uw bedrijf. Lees meer over betrokkenheid bij de buurt.

Trends

Er zijn verschillende trends te zien op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid. Bedrijven verleggen het accent van doneren en sponsoren naar de inzet van medewerkers als vrijwilligers. Vaak investeren bedrijven een combinatie van geld en mensuren. 

Steeds meer bedrijven hebben de behoefte om structuur aan te brengen in hun maatschappelijke activiteiten. Minder ad hoc, meer samenhang. En gericht op bijvoorbeeld een specifieke doelgroep in plaats van op meerdere.

Ondernemers willen dat hun maatschappelijke activiteiten ook voor henzelf voordeel opleveren. Denk aan profilering op commerciële markten (PR/reputatie), verbeterde teamgeest en medewerkerstevredenheid of toegang tot nieuwe kennis en netwerken.

Dit kunnen ze bewerkstelligen door verschillende kleine en grotere inspanningen:

Bronnen - Links

Toevoegen aan mijn favorieten

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw favorieten. U kan uw favorieten vervolgens als één pdf document downloaden.