Waterbeheer bij Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid

Sinds Het Facilitair Bedrijf in 2017 het ISO 50001-certificaat behaald heeft, monitoren ze ook de waterverbruiken van de grote kantoorgebouwen. Maar wat doet Het Facilitair Bedrijf nog allemaal op het vlak van water? En wat kan jij zelf doen? Tine Moens, coördinator van het energie- en milieuzorgsysteem bij Het Facilitair Bedrijf, legt uit.

Het Facilitair Bedrijf is zich bewust van de waterproblematiek en werkt aan een duurzaam waterbeheer, een actie die gekoppeld is aan de zesde duurzame ontwikkelingsdoelstelling (SDG) van de VN. We zorgen ervoor dat de Vlaamse overheidsgebouwen steeds minder water verbruiken en zo weinig mogelijk afval- en regenwater naar de riolering laten afvloeien.

Actief waterbeheer

Sinds 2017 volgen we in al onze grote kantoorgebouwen leiding- en regenwater op met een maandelijks prestatietrapport. Hierdoor kunnen we belangrijke meerverbruiken en storingen in de regenwaterinstallatie waarnemen. Alarmen zorgen er sinds 2018 voor dat we sneller kunnen reageren. Sinds 2019 doen we bij Het Facilitair Bedrijf aan actief waterbeheer. Dit wil zeggen dat we:

 •     subtellers plaatsten op de grootverbruikers voor water
 •     rapporteren over het leidingwater en regenwaterverbruik
 •     zoeken naar waterbesparende maatregelen
 •     overgaan tot oorzaakanalyses en corrigerende maatregelen bij afwijkingen op het leidingwater en regenwaterverbruik

In juni 2020 behaalden we een ISO 14001-certificaat voor milieumanagement. Waterbeheer maakt hier structureel deel van uit. ‘Actief energiebeheer’ werd zo uitgebreid en vastgelegd in ‘actief energie- & milieubeheer.

Uitgevoerde waterbesparende maatregelen

Enkele voorbeelden van reeds uitgevoerde waterbesparende maatregelen:

 •     optimaliseren sturing spuiwater koeltorens
 •     optimaliseren sturing bevloeiing groendaken en tuinen
 •     vervangen van manuele kranen door IR-kranen
 •     plaatsen van lekdetectiesysteem op sanitaire kernen
 •     opnemen van visuele inspectie van de sanitaire kernen tijdens de rondgang door de onderhoudsfirma teneinde doorlopende toiletten en urinoirs te detecteren
 •     plaatsen van subtellers water

Wat staat er op de planning?

Vanaf 2022 zal een rekenmodel voor het waterverbruik ervoor zorgen dat we afwijkingen direct kunnen linken aan een storing en niet aan een wijziging van een variabele (bijvoorbeeld de bezetting van het gebouw).

We hebben ook nog enkele acties op de planning staan, zoals:

 •     verder uitrollen van submetering water
 •     uitvoeren van wateraudits
 •     organiseren van haalbaarheidsstudies voor regenwaterrecuperatie teneinde de technische en financiële haalbaarheid te onderzoeken

Specifiek voor grote nieuwbouw- en renovatieprojecten nemen we volgende criteria mee:

 •     vermijden om in een overstromingsgevoelig gebied te bouwen
 •     het drinkwaterverbruik beperken door waterbesparende voorzieningen, een goed ontwerp en controle.
 •     door hergebruik van regen- en grijswater kan het drinkwaterverbruik beperkt worden.
 •     het volume en afvoerdebiet van te lozen water beperken en vervuiling van water tegengaan'

Wat kan jij doen?

 •     Tracht zo weinig mogelijk leidingwater te gebruiken voor WC, douche,… gebruik regenwater waar dat haalbaar is.
 •     Weet ook dat sommige producten veel water vragen, zoals katoen, avocado, koffie,...
 •     Hou je verbruik in de gaten en spoor lekken op.
 •     Neem eerder een (korte) douche dan een bad.
 •     Laat water niet nodeloos lopen. Draai de kraan dicht terwijl je je handen wast, je tanden poetst,…
 •     Hergebruik water. Gebruik water waar je je groenten mee gewassen hebt om je planten te gieten.
 •     Geef de tuin en je planten pas 's avonds water zodat het niet verdampt.
 •     Repareer lekkende kranen en stortbakken zo snel mogelijk.
 •     Gebruik waterzuinige toestellen (spaardoucheknop, vaatwasmachine,...).

Kijk op de website van de VMM voor meer tips.

Dit praktijkvoorbeeld werd gepubliceerd op de website vlaanderen.be ter gelegenheid van wereldwaterdag 2021.