VUB Nieuw Publieksprogramma

VUB lanceert wetenschappelijk publieksprogramma

Het universiteitsbreed programma stelt kritisch denken, wetenschappelijke inzichten en dialoog met de samenleving voorop. Ook het verdiepende aanbod van de Pauwels Academy of Critical Thinking (PACT) - genoemd naar wijlen ererector Caroline Pauwels – valt onder het nieuwe programma.

Meer dan 100 wetenschappers die op tournee in Vlaanderen gaan en lezingen geven in secundaire scholen. Grote internationale denkers die naar Brussel komen. Professoren die tentoonstellingen organiseren over maatschappelijke en wetenschappelijke thema’s. Workshops redevoering voor studenten. Het zijn slechts enkele van de activiteiten die komend semester op de planning staan. Het programma weerspiegelt het doorgedreven engagement van de VUB om als Urban Engaged University bij te dragen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Kritisch denken

Klimaatverandering, geopolitieke verschuivingen, de abrupte digitalisering: de wereld is in transitie. Hoe pak je die maatschappelijke uitdagingen succesvol aan? Hoe mobiliseer je samenleving, jongeren, wetenschappers, het bedrijfsleven en politieke leiders om duurzame oplossingen te vinden? Hoe draag je bij aan een maatschappelijk debat dat gebaseerd is op feiten en niet op wilde theorieën of fake news? Volgens de VUB bieden wetenschappelijke inzichten en kennisdeling het antwoord.

“Het is onze overtuiging dat we het verschil kunnen maken door maatschappelijke tendensen kritisch te analyseren”, verduidelijkt VUB-rector Jan Danckaert. “Door onze wetenschappelijke kennis te delen. Door samen te werken met én in dialoog te gaan met verschillende actoren in de samenleving.  Met een wetenschappelijk publieksprogramma faciliteren we die kritische kijk, kennisdeling en dialoog met de samenleving. Bij die kritische dialogen laten we ons leiden door de waarden van de Verlichting: vrijheid, gelijkheid, en verbondenheid.

PACT

Ook het verdiepende aanbod van de Pauwels Academy of Critical Thinking (PACT) - genoemd naar wijlen ererector Caroline Pauwels – valt onder het nieuwe publieksprogramma.

"Mijn voorganger Caroline Pauwels had het idee om met een ‘Academy of Critical Thinking’ grote internationale sprekers naar Brussel te halen”, vervolgt Danckaert. “Ze vond dat er nood was aan meer kritisch denken, meer dialoog en meer nuance in het maatschappelijk debat. Ze wou verschillende stemmen uit binnen- én buitenland een podium geven. Dat idee behouden we en koesteren we, maar breiden we ook uit. In deze volatiele tijden is wetenschappelijke kennis belangrijker dan ooit en dragen onze wetenschappers bij aan de oplossingen van morgen. Hun visies en hun oplossingen willen we delen met iedereen die - net als wij - zich maatschappelijk wil engageren en écht een verschil wil maken. We doen dat met ons publieksprogramma, waar PACT deel van uitmaakt.”

Op het programma

Het aanbod voor volgend semester belooft alvast veel variatie, met onder andere:

  • een tentoonstelling rond 40 jaar Artificiële Intelligentie gecureerd door AI-pionier Luc Steels,
  • een lezing over de Verlichting en het denken over klimaatverandering door internationale topwetenschapper Jan Golinski
  • de PACT school tour in Vlaamse scholen.