Oproep 'Strategische transformatie in de sociale economie'

De Vlaamse regering maakt 10 miljoen euro vrij om strategische transformaties in sociale economie-ondernemingen te stimuleren, en zo sterker uit deze coronacrisis te komen.

De sociale economie kan mee een antwoord bieden op de huidige arbeidsmarktuitdagingen. Door duurzame samenwerkingen met de reguliere economie zorgt de sociale economie voor een inclusieve arbeidsmarkt. De coronacrisis zette deze uitdagingen op scherp.

De Vlaamse regering maakt 10 miljoen euro vrij om strategische transformaties in sociale economie-ondernemingen te stimuleren en zo sterker uit deze coronacrisis te komen. Dankzij deze transformaties en innovaties zullen LDE-ondernemingen, maatwerkafdelingen en maatwerkbedrijven beter kunnen inspelen op socio-economische opportuniteiten waaronder digitalisering, lokale productie, en vergroening.

De nadruk ligt op de transitie naar nieuwe businessmodellen, de implementatie van hertekende productieprocessen, en versterkte samenwerkingsverbanden met de reguliere economie.

Subsidiesteun

  • De subsidiesteun bedraagt maximaal 200.000 euro per project voor loon-, werkings- en investeringskosten.
  • De projecten hebben een looptijd van 24 maanden.
  • De subsidie valt onder de Tijdelijke Kaderregeling van de Europese Unie.

Aanvragen

Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 4 oktober 2021 tot en met 3 november 2021, 12u00.

Binnen deze oproep kan een subsidie verleend worden aan:

  •     Maatwerkbedrijven;
  •     Maatwerkafdelingen;
  •     Lokale diensteneconomie-ondernemingen;
  •     Samenwerkingsverbanden tussen bovenstaande ondernemingen onderling  en met reguliere bedrijven en/of derden (zoals vb. wetenschappelijke instellingen, …).

Je kan je aanvraag voor deze oproepen indienen via de online applicatie PLATOS (zelfde applicatie voor managementadvies en innovatie-oproep).

Tip: Ga nog voor het indienen van je projectvoorstel na of je toegang hebt tot het WSE-loket om je aanvraag in te dienen! Indien je organisatie nog niet over gebruiksrechten beschikt, moet je deze eerst aanmaken. Lees hier meer over de gebruikersrechten.