Door de bomen het bos van duurzaamheidslabels zien

Labelinfo is een databank voor duurzaamheidslabels. Momenteel zijn erin 98 labels opgenomen. Ze helpen je om duurzame keuzes te maken bij de aankoop van producten. Ze geven je achterliggende informatie over de milieu-eisen of de sociale omstandigheden waaronder het product is geproduceerd. 

Een gids voor iedereen die bewust wil kopen

Labelinfo, de online databank voor duurzaamheidslabels, helpt je om labels beter te begrijpen en correct te beoordelen. Sinds kort kan je per label ook zien op welke producten ze worden aangebracht. Zo vermeld de databank bijvoorbeeld dat het label 'weidemelk' op melk en zuivelproducten te vinden is. 

Bijkomende informatie over labels kan je ook vinden op de website van de Memo-gids

Wie?

Labelinfo is onderdeel van Eos Wetenschap en Eos Tracé. Ook Netwerk Bewust Verbruiken en CODUCO leveren hun bijdrage aan de opbouw van de databank. Wie wat doet vind je hier

Hoe werkt Labelinfo? 

Wil je duurzame keuzes maken bij de aankoop van producten? Labels kunnen je daar goed bij helpen. Omdat het ene duurzaamheidslabel het andere niet is, weet je soms niet of het label betrouwbaar is. Bedrijven die rekening houden met duurzaamheid leveren veel inspanningen om een label voor hun producten te behalen en te behouden. Daarom is het belangrijk om onafhankelijk gecontroleerde inspanningen te onderscheiden van andere acties.

Labelinfo helpt je hierbij en werkt volgens drie categorieën; labels, pictogrammen en reclame. Labelinfo.be wil dat je snel kan inschatten waar een bepaald label voor staat en hoe het scoort ten opzichte van gelijkaardige labels, zodat je gemakkelijker keuzes kan maken.

Je kan de databank op verschillende manieren doorzoeken. Wil je meer te weten komen over één label? Dat kan. De databank geeft je bijvoorbeeld achtergrondinformatie over het label 'streekproduct'

Wil je weten welke labels er bestaan binnen een bepaalde productgroep zoals voeding of verpakkingen? Dat is ook mogelijk. Zo blijken bijvoorbeeld 10 labels voor verpakkingen te bestaan. 

Wil je weten wat het verschil is tussen diverse labels voor één productgroep, zoals bijvoorbeeld papier? Daarvoor kan je ook vergelijkingstabellen raadplegen en downloaden. Zo zie je in een oogopslag wat de verschillen zijn tussen gelijkaardige labels.

Mooi werk. Met jouw label of pictogram kan je meehelpen om de databank verder aan te vullen. Wil je meebouwen aan deze aankoopgids, dan kan je contact opnemen met één van de medewerkers.