De Facility Manager 2.0

"Facility managers (FM) zijn verantwoordelijk voor het grootste kapitaal van ondernemingen en (zorg)organisaties: het beheer van de gebouwen en de faciliteiten. Zij zorgen ervoor dat de medewerkers in een ideale omgeving kunnen werken om de kerntaken van de organisatie uit te voeren.

FM wordt te vaak aanzien als een operationele activiteit. Terwijl steeds duidelijker wordt dat FM strategische managers zijn die de visie en de lijnen uittekenen in samenspraak met de top van de organisatie."

Een column van Mieke Pieters, Sustainable Procurement Expert bij The Global Picture en auteur van "DUURZAAM FACILITY MANAGEMENT", uitgegeven bij Politeia, 2015.

Duurzame facility managers begrijpen het belang van een strategisch FM-plan dat in lijn ligt met de missie, visie, waarden en doelstellingen van de zorgorganisatie. Zij zitten mee aan de strategische tafel en overleggen met de top over de bijdrage van FM aan de doelstellingen en streefwaarden van de organisatie. Zij worden betrokken in alle grote transformaties, reorganisaties, veranderingsprocessen.

Vaak zijn het de facility managers die de pioniersrol spelen op vlak van duurzaamheid. Dagelijks nemen zij duurzame beslissingen op het vlak van energie-efficiëntie, CO2-verlaging, afvalreductie, welzijn van medewerkers, … Zichtbaar voor alle medewerkers zijn zij de ‘ambassadeurs’ van duurzaamheid in de zorgorganisatie.

Magische toverstok

FM heeft de magische toverstok in handen. Zij zorgen voor de werkomgeving en de productiviteit van de mensen in de organisatie. Zij alleen kunnen attitudeverandering op vlak van duurzaamheid in de zorgorganisatie leiden. Facility managers hebben contact met alle medewerkers, als klant of als staf, en hebben als service providers een grote impact op het welzijn en de productiviteit van de medewerkers. Elke verandering in de werkomgeving ervaren medewerkers als positief of negatief. FM moet elke duurzame verandering positief communiceren door telkens aan te tonen waarom de organisatie hiervoor kiest.

Efficiënt management van de faciliteiten kan de winstgevendheid van de organisatie sterk beïnvloeden. Maar welke competenties heeft de facility manager nodig om zijn taak te vervullen? Zeker in een context van continue verandering en grote uitdagingen op vlak van de verduurzaming van de interne werking van organisaties.

Impact werkplek van de toekomst

Meer en meer nadruk komt te liggen op de ‘softe’ competenties en vaardigheden zoals het begeleiden van veranderingen in zorgorganisaties. Door grote revoluties in technologie is de werkplek van de toekomst misschien wel virtueel. En dit zal een grote impact hebben op FM. Klanten hebben andere noden, andere verwachtingen.

Kennis en ervaring van de grootste duurzaamheidsissues en -drivers zit in de toolbox van de nieuwe facility manager. Hij is in staat ‘the big picture’ te visualiseren en een duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen met - en te communiceren naar - alle stakeholders. Dat zijn in de eerste plaats medewerkers en klanten. Minder en minder focust hij op directe kostenverlaging, maar houdt hij rekening met een proactieve langetermijnplanning met oog op totale kosten over de levenscyclus.

De nieuwe facility manager is zowel een manager als een leider. Beide veronderstellen complementaire vaardigheden. Een manager plant, organiseert, stuurt en controleert met oog op het bereiken van de resultaten. Een leider motiveert en inspireert de medewerkers en de stakeholders met een sterke visie op het gewenste resultaat. De leider communiceert de successen binnen en buiten de organisatie.

En hoe zult u uw zorgorganisatie door deze verandering leiden?