Bouw- en interieurbedrijf opende bijna-energieneutraal kantoorgebouw en startte eigen energiecentrale op

Beneens, een bouw- en interieurbedrijf uit Olen, opende in oktober naar aanleiding van zijn tachtigjarige bestaan een nieuw bijna-energieneutraal kantoorgebouw in houtmassiefbouw.

Daarnaast nam het bedrijf ook een eigen energiecentrale in gebruik. De innovatieve ORC-installatie (Organic Rankine Cycle) wekt 100kWh elektriciteit op en voorziet daarmee in de behoeftes van Beneens.

De specialist in schrijnwerk en algemene bouw- en interieurwerken groeide sinds de opstart in 1936 uit tot een gereputeerde partner voor zowel omvangrijke industriele of B2B-bouwprojecten als voor particuliere bouw- en renovatieprojecten.

Ondertussen staan Jo en Joeri Beneens als derde generatie aan het roer van het bouwbedrijf. Luc Beneens leidt dochterbedrijf Beneens Alucon.

Al jaren zet Beneens in op duurzaamheid. “Het duurzaamheidsbeleid van onze bouwonderneming is voor ons even belangrijk als onze kwaliteitsgarantie. We willen kwaliteitsvolle en energie-efficiente constructies leveren. Daarom zien we het ook als onze taak om klanten hierover te sensibiliseren. We promoten een nieuwe aanpak van winkelinrichting en zetten volop in op duurzaam bouwen.

We zorgen ook voor jobs voor mensen uit eigen streek en willen voor onze buurt een gewaardeerde partner zijn. Onze 140 werknemers zijn het uithangbord van het bedrijf. Daarom investeren we voortdurend in hun kennis en zelfontwikkeling.”

Nieuw kantoorgebouw uit CLT-houtbouw

De bedrijfsfilosofie van duurzaam bouwen en bewust energieverbruik trok Beneens ook door in het nieuwe kantoorgebouw. “Het gebouw bestaat uit drie bouwlagen. We trokken het op door middel van een CLT-constructie (cross laminated timber). In deze nieuwe bouwmethode, die uiterst duurzaam is, werkten we enkel met hout uit PEFC-gecertificeerde bossen. De onderdelen tekenden we volledig driedimensionaal uit en bouwden we op in de fabriek. Op de werf trokken we de prefab houten structuur in korte tijd op.”

“Waarom deze methode? CLT-houtbouw biedt uitstekende waarden qua thermische isolatie en luchtdichtheid en is geschikt voor passiefbouw. Omdat we als firma onze klanten graag sensibiliseren over eco- efficientie, zagen we het als een enorme kans om ons nieuwe gebouw bijna-energieneutraal te bouwen.

Hiervoor zijn bijkomende investeringen vereist, maar de energiefactuur en de C02-impact liggen een pak lager dan bij traditionele bouwmethodes. De verwarming van het nieuwe gebouw gebeurt met de restwarmte van onze elektriciteitsopwekking.

Met ons nieuw kantoorgebouw hebben we voor onze klanten een ‘kijkkantoor’ om hen te inspireren om op een zelfde manier te bouwen.”

Innovatieve ORC-installatie (Organic Rankine Cycle)

Door de verbranding van hun eigen onbruikbare houtresten en die van schrijnwerkbedrijven uit de buurt, kan Beneens vanaf nu in zijn eigen warmte en elektriciteit voorzien.

“De nieuwe verwarmingsinstallatie heeft een thermische capaciteit van 1600 kWt. De installatie maakt oververhit water van 140°C aan dat naar een ORC (Organic Rankine Cycle) wordt gestuurd. De installatie wekt hiermee 100 kW elektriciteit per uur op. We voegden er een warm-wateropslagtank aan toe voor thermische opslag om de piekmomenten op te vangen. Her verhoogt ook de flexibiliteit van het systeem.

Deze opstelling zorgt ervoor dat naast het opwekken van de elektriciteit voor onze bedrijf, er nog voldoende restwarmte zal zijn. Zo voldoen we aan de warmtevraag van de kantoren en de spuitcabines.

Aanzienlijke besparing

Bij een foutloze werking van de ORC-installatie, bespaart Beneens heel wat.

“Als alles goed blijft werken, betaalt deze installatie zich op vijftien jaar terug. Het betekent een besparing van 40.000 euro aan stortkosten voor houtafval, toch aan de huidige hoge stortkosten. Die zullen in de loop der jaren zonder twijfel nog toenemen. Er is ook een besparing van 50.000 euro aan elektriciteitskosten. Daarnaast bespaart Beneens ook 81.000 euro aan brandstof. 

De volgende stappen? We willen nog dit jaar batterijen plaatsen om de pieken beter te kunnen opvangen. Daarna blijven we streven naar een volledig energieneutrale kmo.”

Bouwbedrijf Beneens was het eerste pilootbedrijf van de Sustatool, de nieuwe duurzaamheidsmanagementtool van de Vlaamse Overheid, die in 2017 gelanceerd wordt.