Bijblijven, HR topics voor werkgevers

Wil je graag op de hoogte blijven van de recente ontwikkelingen op het vlak van HR? Kom naar de blijblijfsessies over HR-topics. Ze worden georganiseerd door de VDAB, in samenwerking met sociale secretariaten, sectorfondsen en werkgeversorganisaties.

Tijdskrediet 

De voorbije jaren hebben het tijdskrediet en de thematische verloven vele wijzigingen ondergaan. Zo is het ongemotiveerd tijdskrediet afgeschaft, en is de duur voor het gemotiveerd tijdskrediet opgetrokken. Zo kan men ook al ouderschapsverlof voor één tiende opnemen. Enzovoort. Tijdens deze bijblijfsessie van 18 oktober 2018 in Wemmel krijg je een up-to-date overzicht van de huidige mogelijkheden en de nog te verwachten veranderingen. Op die manier ben jij weer helemaal mee!

Valkuilen bij ontslag + Online diensten voor bedrijven

Hoe kan jij ervoor zorgen dat de juiste mensen naar jouw bedrijf komen én dat ze bij jou blijven? Je goed voelen in je job hangt zelden af van je takenpakket. Dat lukt vooral wanneer het klikt met de werkgever. Daarvoor heeft de VDAB een commerciële dienstverlening op jouw maat. In deze sessie maak je kennis met de nieuwe online Business pakketten. 

Als je van plan bent om een werknemer te ontslaan, loeren er heel wat verplichtingen en aandachtspunten om de hoek. Als werkgever word je hierbij vaak met talloze vragen geconfronteerd. Heb je alle formaliteiten correct nageleefd? Hou je rekening met alle eventueel verschuldigde vergoedingen? Welke afwezigheden schorsen de opzeggingstermijn? Wanneer kan je spreken van een dringende reden tot ontslag? Is er misschien een ontslagbescherming in het spel? Easypay Group helpt je tijdens deze praktische sessie om een aantal vaak voorkomende valkuilen te vermijden. Deze bijblijfsessie wordt georganiseerd op donderdag 18 oktober 2018 in Geel

Ontslagmotivering + Werkplekleren

Ondertussen bestaan de motiveringsplicht en het 'kennelijk onredelijk ontslag' 4 jaar. Tijdens deze sessie van 23 oktober 2018 in Aalter wil Partena Professional de ervaring delen die ze ondertussen in deze materie hebben opgebouwd. Zo kan je je wapenen in geval van betwistingen omtrent een nakend ontslag.

In deze sessie zal de praktijkjurist een antwoord bieden op tal van jouw vragen omtrent deze materie. Moet elk ontslag gemotiveerd worden? Spontaan motiveren of niet? Wat zijn de voor- en nadelen? Is een duidelijke omschrijving op de C4 voldoende of niet? Hoe stelt u een ontslagdossier samen?  Wat is jouw risico als je nalaat de ontslagreden te motiveren? Hoe beoordeelt de arbeidsrechter het kennelijk onredelijk ontslag? Welke conclusies kunnen we trekken uit de rechtspraak?

In deze sessie geeft de VDAB ook toelichting over het concept van 'werkplekleren'. Als werkgever krijg je handvaten aangereikt om zelf je toekomstig werknemer te vormen. Je kan daarvoor o.a. gebruik maken van de Beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) of de 'Korte opleiding met stage'.