Beyers Koffie compenseert de CO2-uitstoot van het koffiebranden

Beyers werkt al een paar jaar om het energieverbruik, de CO2-uitstoot en de klimaatimpact van haar activiteiten te verminderen. Na talrijke inspanningen zet het nu nog een stap verder door de overblijvende CO2-uitstoot, afkomstig van gasverbruik voor de koffiebranderij te compenseren.

Er bestaan verschillende manieren om de CO2-voetafdruk van een bedrijf, product en/of dienst te verminderen. Een bedrijf kan de klimaatimpact verlagen door een duurzamer aankoopbeleid, de keuze voor de juiste transportmodus, eco-design toepassen in het ontwerpproces, een energie-efficiënte productiefase, minder en duurzamere verpakking, recyclage van afval, etc.

Naast maatregelen op het vlak van energie-efficiëntie kan er voor groene elektriciteit gekozen worden of nog beter, gaan bedrijven hun eigen hernieuwbare energie produceren. Een duurzamer alternatief voor aardgas is biogas. Biogas is echter niet in voldoende mate beschikbaar om grote afnemers te voorzien. Daarom neemt Beyers nu het initiatief om de resterende klimaatimpact van zijn aardgasverbruik te compenseren.

Antoine Geerinckx, stichter van CO2logic: “Bij bedrijven die op een actieve manier werken aan hun CO2-voetafdruk waren de inspanningen sowieso interessant omdat deze naast een reductie van de CO2 ook voor een vermindering van de energiekosten zorgden. Nu zitten we bij sommige bedrijven in een tweede fase, waar bedrijven voor echte ‘corporate responsibility’ gaan, door hun eigen klimaatimpact vrijwillig te internaliseren en deze niet over te laten aan de maatschappij en toekomstige generaties …”

Waarom compenseert Beyers Koffie haar gasverbruik?

In 2011 evalueerde Beyers Koffie voor de eerste maal haar CO2-voetafdruk op organisatieniveau. Hieruit bleek dat het gasverbruik, nodig voor het branden van de koffiebonen, verantwoordelijk is voor 77% van de CO2-emissies. Ondanks grote inspanningen om dit gasverbruik te verminderen, bijvoorbeeld door de investering in een nieuwe energie-efficiëntere brander, blijft er onvermijdelijk een resthoeveelheid aan CO2-emissies over.

In plaats van de daarbij horende kosten van klimaatverandering over te laten aan de maatschappij, heeft Beyers er vrijwillig voor gekozen om verantwoordelijkheid te nemen voor deze kost. En dit door het gasverbruik voor 2014 te compenseren via Gold Standard klimaatprojecten in het Zuiden, zoals een project rond verbeterde houtoventjes in Oeganda. Dankzij de steun van Beyers kunnen de projecten in het Zuiden even veel CO2 reduceren als Beyers hier uitstoot. Een nuloperatie voor het klimaat dus. Deze compensatie gebeurt in nauwe samenwerking met CO2logic, een organisatie gespecialiseerd in het berekenen, reduceren en compenseren van CO2-emissies, en het enige bedrijf van zijn soort dat gecontroleerd wordt door Forum Ethibel.

Bron: co2logic.com