Belangstelling particulieren voor duurzame investeringen groeit

Uit een onderzoek van het Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing blijkt dat particulieren steeds meer belangstelling hebben voor duurzame investeringen. Het zou gaan om 71% van de ondervraagden. Volgens Morgan Stanley zijn het vooral millennials en vrouwen die het voortouw nemen, wat gevolgen heeft voor bedrijven en overheden.
 

In vergelijking met de voorgaande jaren blijft er een positieve trend in de houding tegenover duurzame investeringen. Alleen is het uitgangspunt veranderd. De ondervraagden zeggen nu dat zij de macht van de kapitaalmarkten willen gebruiken voor een positieve impact. Eerder waren vooral de rendementsverwachtingen en het leveren van een bijdrage aan de maatschappij de interessewekkers.

Millenials grootste investeerders

De millennials, geboren in de jaren 80 en 90, scoren met 84 procent het hoogst van alle groepen. Daarnaast investeren zij twee keer zo vaak in een onderneming met duidelijke duurzaamheidsdoelstellingen. Waneer een bedrijf niet aan de verwachtingen voldoet, trekken ze zich terug. Uit het onderzoek blijkt ook dat vrouwen fors meer belangstelling hebben dan mannen, met 76 tegen 62 procent.

Relatie rendement en duurzame investeringen moet duidelijker

Drie op de vier actieve investeerders zegt dat duurzame bedrijven een hoger rendement kunnen opleveren en een betere langetermijninvestering vormen. Toch bestaat er tegelijkertijd veel onduidelijkheid over de relatie tussen rendement en duurzame investeringen. 54 procent zegt dat er een verband is, 46 procent zegt dat niet te zien. De onderzoekers concluderen dat duurzame investeringen een grotere vlucht kunnen nemen als die relatie duidelijker wordt.

Faire geldwijzer wijst de weg

FairFin geeft met de Faire Geldwijzer een overzicht van producten en projecten om duurzaam in te investeren. Ze geven ook vijf tips om van een aangenaam belastingvoordeel te genieten bij duurzaam investeren. Doorsluispraktijken en achterpoortjes komen er niet aan te pas.

 1. Rente spaarrekening en aandelen coöperaties: vrijgesteld van roerende voorheffing
 2. Aandelen van een ontwikkelingsfonds: 5 procent belastingvermindering
 3. Winwinleningen: belastingkorting van 2,5 procent
 4. Renovatielening ('mama-papalening'): belastingvermindering van 2,5 procent
 5. Langetermijnsparen

Bankwijzer belicht duurzaamheid in bankensector

De BankWijzer wil banken tot meer duurzame investeringskeuzes brengen door hun duurzaamheidsperformance in kaart te brengen. Verder sensibiliseert en mobiliseert hij mensen om samen banken in beweging te krijgen. BankWijzer is actief op acht thema’s:

 1. Klimaatverandering
 2. Natuur
 3. Mensenrechten
 4. Arbeidsrechten
 5. Wapens
 6. Belasting- en corruptie
 7. Remuneratie en bonussen
 8. Transparantie


BankWijzer is een initiatief van FairFin, Réseau Financité, Bond Beter Leefmilieu, 11.11.11., CNCD-11.11.11, Amnesty International, Oxfam België en Netwerk Bewust Verbruiken.