Award for Best Belgian Sustainability Report 2014

De Award for Best Belgian Sustainability Report 2014 beloont de ondernemingen en andere entiteiten die naast hun financieel-economische gegevens ook op een transparante manier rapporteren over hun maatschappelijke welzijnsaspecten en hun impact op het milieu. Deze prijs, georganiseerd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, wordt jaarlijks toegekend door een onafhankelijke jury.

Wie mag een rapport indienen?

Elke entiteit die haar exploitatiezetel in België heeft en die een extern rapport met betrekking tot duurzaam ondernemen over haar activiteiten in België en in het buitenland opstelt, kan aan deze wedstrijd deelnemen (zie de « Code of participation » en de selectiecriteria).

In 2014 gingen de prijzen naar Befimmo SA in de categorie "Grote organisaties", Bopro NV in " Kleine en middelgrote ondernemingen", Vredeseilanden vzw in "NGO's" en Antwerp World Diamond Centre in categorie "Andere organisaties".

Opmerking: Het is mogelijk u kandidaat te stellen voor de Awards for Best Belgian Sustainability Reports 2015 tot 31 augustus 2015. De prijsuitreiking vindt plaats op 24 november 2015 in het hoofdkantoor van de KBC (Havenlaan 2) te 1080 Brussel.