Award for Best Belgian Sustainability Report 2013: de winnaars

Dinsdagavond 3 december organiseerde het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) de vijftiende editie van de Award for Best Belgian Sustainability Report. Deze onderscheiding beloont elk jaar het beste Belgische duurzaamheidsverslag in vier verschillende categorieën. Dit jaar kende de Award uitzonderlijk vijf winnaars.
 

54 Belgische bedrijven en organisaties namen dit jaar deel aan de Award. Hoewel er heel wat meer grote organisaties een duurzaamheidsverslag indienden, betekende dit toch een kleine daling ten opzichte van 2012. De algemene trend blijft echter positief, met een verdriedubbeling van het aantal ingediende verslagen op 5 jaar tijd.

De 18-koppige jury beoordeelde de duurzaamheidsverslagen op inhoud (35%) en rapporteringsprincipes (65%). Inhoudelijke criteria waren bijvoorbeeld de publicatie van een senior management statement en een stakeholderaanpak. Bij de beoordeling van de rapporteringsprincipes werd gekeken naar onder meer relevantie, volledigheid en vergelijkbaarheid van de gepubliceerde informatie.

In de marge van de prijsuitreiking waren er workshops rond verschillende thema’s, en ook de deelnemers van de ikMVOok-sessies waren op de afspraak om ervaringen uit te wisselen over duurzaamheidsverslaggeving.

En de winnaars zijn...

Grote organisaties

In de categorie ‘grote organisaties’ kwam het duurzaamheidsverslag van Solvay als winnaar uit de bus.

Volgens de jury betrof het een zeer volledig en goed gestructureerd verslag dat bijna een volwaardig geïntegreerd verslag is. De jury was vooral onder de indruk van het feit dat zowel de beste resultaten, als de minder goede resultaten van de organisatie in het verslag waren opgenomen, wat van een evenwichtige verslaggeving getuigt. Voor elke kernprestatie-indicator worden de verplichtingen, de lopende acties en de wijze waarop deze verplichtingen worden uitgevoerd, toegelicht. De jury vond de verstrekte gegevens relevant en waardeerde dat er een externe controle werd uitgevoerd.

Kleine en middelgrote ondernemingen

In de categorie ‘kleine en middelgrote ondernemingen’ heeft de jury het duurzaamheidsverslag van Struik Foods Belgium/Chillfis verkozen als winnaar.

De jury vond dit eerste verslag op Belgisch vlak volledig, goed gepresenteerd, met een sterke betrokkenheid op ethisch vlak, bespreekbaar en werd opgesteld overeenkomstig de GRI-richtlijnen. Voorts spreekt de jury van een gemakkelijk leesbaar verslag dat een goede mix van nationale en internationale gegevens, alsook van positieve informatie en zwakke punten bevat.

NGO’s

Het duurzaamheidsverslag van Protos trok in de categorie ‘NGO’s’ aan het langste eind.

De jury was onder de indruk van het verslag opgesteld overeenkomstig de GRI-richtlijnen, dat gemakkelijk leesbaar, transparant en duidelijk is over haar doelstellingen, strategie en opdrachten. Er werd een lange lijst van indicatoren opgenomen en Protos heeft een eerste poging ondernomen om de impact van haar activiteiten op de maatschappij te beschrijven.

Andere organisaties

De verslagen van Pro Natura en de Lokale politie Sint-Pieters-Leeuw werden op gelijke voet bekroond als beste duurzaamheidsverslagen in de categorie ‘andere organisaties’.

De jury was onder de indruk van beide verslagen om zeer uiteenlopende redenen omdat de middelen waarover zijn beschikken alsook hun doelgroep verschillend zijn maar zij hun objectief bereiken met betrekking tot hun doelgroep.

Het GRI-verslag van Pro Natura werd duidelijk, begrijpelijk en goed gestructureerd bevonden. De jury vond het een eerlijk verslag dat ook de uitdagingen voor de organisatie bespreekt.

In het duurzaamheidsverslag van de Lokale politie Sint-Pieters-Leeuw verheugde de jury zich over de nagestreefde aanpak die een zeer volledig beeld geeft van het beroep van deze lokale politie. Bovendien waardeerde de jury in het bijzonder het feit dat de politiezone reeds sinds een aantal jaren een duurzaamheidsverslag uitbrengt en dit blijft doen en relevante aangelegenheden aankaart, veel concrete cijfergegevens verstrekt (en niet enkel over positieve aangelegenheden) en de talrijke contacten met stakeholders toelicht.