10 MVO trends voor 2014

Wat brengt 2014 voor de maatschappelijk verantwoorde ondernemer? Welke thema’s en initiatieven staken het afgelopen jaar de kop op en zullen in 2014 nog verder uitbreiden? MVO Vlaanderen verzamelde 10 trends voor 2014.
 

1. Focus op verantwoorde productieketens

mvo breekt voorgoed door de bedrijfsmuren heen. Zowel de fabrieksramp in Bangladesh als het paardenvleesschandaal zorgden in 2013 voor een verhoogde aandacht voor (internationale) productieketens, en dan vooral mbt arbeidsomstandigheden en transparantie. Ook in België schakelden verschillende bedrijven – zoals Bel&Bo en Janssen Pharmaceutica – een versnelling hoger in deze materie. Steeds meer organisaties zullen in 2014 inzetten op een transparante en ethische productieketen, in eerste instantie om risico’s te vermijden.

2. MVO aangepakt op sectorniveau

Meer dan tevoren, zetten sectororganisaties en –initiatieven hun schouders onder mvo. Ze proberen duurzaamheid in hun sector te stimuleren door het lanceren van sociale en milieucharters of door het ontwikkelen van instrumenten. Zo rolde de zuivelsector eind 2013 al een duurzaamheidsprogramma uit en is het eerste sociale charter in de audiovisuele sector een feit. Ook vanuit nationale en internationale overheden werden sectorinitiatieven gelanceerd. In 2014 zal deze sectoraanpak wellicht nog versterken.

3. De sociale ondernemer wordt volwassen

Businessscholen verhogen hun opleidingen over sociaal ondernemerschap omdat ze beseffen dat studenten aangetrokken zijn tot sociale ondernemingen die via een business model positieve impact op de samenleving veroorzaken, zegt Harvard Business School. In eigen land proberen het SI²Fund en de Sociale Innovatiefabriek een ecosysteem uit te bouwen waarin toekomstige sociale ondernemers kunnen groeien en leren

4. Externaliteiten worden financiële kosten

Zeer sporadisch beginnen bedrijven en organisaties de economische gevolgen in kaart te brengen van hun ‘natural capital dependency’. Concreet houdt dit in dat bedrijven hun impact op het milieu niet alleen kwantificeren, maar er ook een prijs op plakken. Een van de bekendste voorbeelden is wellicht de Environmental Profit & Loss Account van Puma. In 2014 zal deze trend pas helemaal doorbreken, met organisaties als Trucost en True Price Foundation die aan de kar trekken

5. De mvo manager klimt de bedrijfsladder op

Hoewel de voornaamste taak van de mvomanager vandaag nog communicatie en rapportering is, schuift die taak op richting strategie en business development. mvo-managers worden vandaag nog beoordeeld op hun kunde om een mvo draagvlak te creëren binnen en buiten het bedrijf. In de toekomst zal het accent meer komen te liggen op de vertaling van hun mvo-kennis in nieuwe diensten en producten. Recent onderzoek van Business & Society Belgium bevestigde deze trend.

6. mvo opleidingen schieten uit de grond

Steeds meer internationale universiteiten en hogescholen nemen studies rond mvo en sociaal ondernemerschap op in hun aanbod. In België startte de Associatie KU Leuven vanaf oktober 2013 voor de eerste keer met een opleiding Community Service Engineering. We verwachten dat ook in 2014 het aandeel mvo-gerelateerde opleidingen verder zal vergroten, met name in bedrijfs- en ingenieursrichtingen.

7. Duurzaamheid geeft Return on Investment

Duurzaamheidsthema's worden door de financiële wereld meegenomen in investeringsbeslissingen en duurzame bedrijven zien hun initiatieven beloond in de waarde van hun aandelen en de steun van investeerders. Over de juiste toe te passen criteria bestaat discussie en zal ook in 2014 verder gedebatteerd worden. Twee weken geleden lanceerde het Global Initiative for Sustainability Ratings (GISR) nog 12 kernprincipes voor de accreditatie van duurzame ratings.

8. De deeleconomie blijft groeien…

Al enkele jaren zetten steeds meer bedrijven de stap van bezit naar gebruik, denk maar aan Cambio, FLOOW2 en Mud Jeans. Collaborative consumption zal ook in 2014 blijven groeien, al is het maar omdat dit business model de flexibiliteit in ondernemen en de efficiëntie in materiaalgebruik verhoogt.

9. …net als crowdfunding

In zijn column voor MVO Vlaanderen gaf Greg Van Elsen van SoCrowd uitleg over de maatschappelijke troeven van deze nieuwe financieringsvorm en stelde zich luidop de vraag waarom België achterop hinkt. Tegen eind 2013 leek de Belgisch crowdfunding community echter zijn schade in te halen, met succesvolle initiatieven als het e-boek van Plan C en de zorgboerderij van Apart vzw. Een ander voorbeeld is het Brusselse ethische modelabel Azira, waarvan de crowdfunding campagne momenteel loopt. In 2014 belooft deze trend zich verder te zetten.

10. Wetgever neemt mvo in vizier

Dit is vooral een internationale trend. Feit is dat de laatste jaren meer en meer landen hun mvo-wetgeving verstrengden. Ook in België zal rond 2016 de Europese transparantiewet van kracht gaan. Het debat over wat slimme regelgeving is en hoe bedrijven kunnen worden gestimuleerd in plaats van extra belast zal in 2014 verder worden gevoerd.

Vincent Fobelets