Nieuwe online tool geeft inzicht in internationale MVO-instrumenten

Het onafhankelijke onderzoekcentrum SOMO introduceert een nieuwe online tool die drie verschillende MVO-instrumenten met elkaar vergelijkt en inzicht geeft in de belangrijkste elementen waarop zij zich van elkaar onderscheiden of juist overlappen. Het gaat om de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen, ISO 26000 en de Global Compact van de Verenigde Naties.
 

Met de tool en de downloadversie biedt SOMO maatschappelijke organisaties informatie om snel te beoordelen of en hoe zij deze instrumenten kunnen gebruiken met als doel MVO te bevorderen of bedrijven ter verantwoording te roepen voor hun negatieve impact op mens en milieu.

In de afgelopen jaren zijn er verschillende internationale richtlijnen en instrumenten ontwikkeld om ervoor te zorgen dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen voor de sociale, ecologische en economische gevolgen van hun handelen. De OESO Richtlijnen, ISO 26000 en de Global Compact worden vaak gezien als de belangrijkste internationale MVO-instrumenten. Wat echter niet altijd duidelijk is, is dat er een groot verschil zit tussen doel, aanpak, de mate waarin zij bindend zijn en de mogelijkheden die de instrumenten bieden om bedrijven ter verantwoording te roepen.

Snel vergelijken en evalueren

Om deze onduidelijkheid weg te nemen heeft SOMO een overzichtelijke vergelijking gemaakt van de drie bovengenoemde instrumenten. Met de online tool kunt u de drie instrumenten snel vergelijken op een aantal aspecten. Te denken valt aan het doel, het bereik en de totstandkoming, maar bijvoorbeeld ook of het instrument gekoppeld is aan een monitoringmechanisme en/of klachtmechanisme.

In de publicatie leest u meer over de achtergrond, totstandkoming en de inhoudeljke verschillen en overeenkomsten van de drie MVO-instrumenten. Ook worden er tips gegeven hoe maatschappelijke organisaties de instrumenten kunnen gebruiken om MVO bij bedrijven te bevorderen, maar ook om bedrijven ter verantwoording te roepen voor hun negatieve impact op mens en milieu.

Klik hier voor het instrument.

Bron: duurzaam-ondernemen.nl