MODS

Van het conservatorium naar MODS

Wie acteur wil worden, gaat naar het conservatorium. Zoals Julien De Visscher... met dat verschil dat Julien niet acteur maar bedrijfsleider is geworden, de schrijnwerkerij MCB heeft opgericht en MODS heeft ontwikkeld, een innovatief systeem van moduleerbare scheidingswanden.

Hoe bent u van de podiumkunsten overgeschakeld op het ondernemerschap?

Julien De Visscher (JDV): Tien jaar geleden, toen ik op het conservatorium zat, werkte ik voor de examens al aan de decors. Na afloop van mijn studies zijn de verzoeken om decors te bouwen, blijven binnenkomen. De vraag bleef groeien en uiteindelijk heb ik de schrijnwerkerij MCB opgericht.

Hoe heeft een traditionele activiteit zich ontwikkeld tot een innovatief concept zoals MODS?

JDV: Ik werd al snel met een ernstig rentabiliteitsprobleem geconfronteerd wegens de te grote afvalproductie bij het maken van beplatingen, wat een belangrijk onderdeel was van mijn activiteit. Ik ben dus de decors die ik tot dan toe al had gemaakt, gaan analyseren en heb toen, nu bijna vijf jaar geleden, de eerste versie van MODS ontwikkeld.

MODS is een systeem waarmee ik over een herbruikbare structuur kon beschikken, gebouwd met modules van 50 x 50 cm waarop ik de afwerkingen voor het theaterdecor gemakkelijk kon aanpassen.

Het resultaat? Een besparing op de materialen maar vooral op de arbeidskosten, want de structuur was samengesteld uit schroefbare modules die zich gemakkelijk lieten monteren/demonteren. Wij hadden het dus niet langer over traditioneel schrijnwerk dat specifieke competenties vereist en veel tijd in beslag neemt. Deze eerste versie van MODS heeft vervolgens ook in andere sectoren zijn sporen verdiend, bijvoorbeeld voor stands, winkelinrichtingen,...

MODS kon dus op eigen benen staan?

JDV: Inderdaad. Rekening houdend met de groeiende vraag, heb ik beslist er een volwaardige activiteit van te maken, gescheiden van MCB dat zich op zijn beurt heeft gespecialiseerd in digitale bewerking, een veelbelovende kleine niche.

MODS op zijn beurt werd geleidelijk aan verder ontwikkeld om het gebruik en hergebruik ervan te vergemakkelijken en de plaatsing, de afwerking, het bevestigingssysteem en het toebehoren te verbeteren.

Zo zijn voor de montage voortaan geen schroeven of lijm meer nodig. Zodra de structuur gedemonteerd, lijkt het alsof die nog nooit eerder is gebruikt.

Ik had stilaan ook een partner nodig. In februari 2018 heb ik Quentin Mercier ontmoet die zich erg enthousiast toonde over het project. Sindsdien werkt Quentin aan de opzet van de gehele MODS‑structuur om er een volwaardige activiteit van te maken.

Twee partners dus die ondernemer zijn in hart en nieren?

JDV: Ik heb mijn activiteit opgestart toen ik nog op het conservatorium zat! Overigens kom ik uit een familie van ondernemers, wat bijdraagt tot de ontwikkeling van de ondernemingszin.

Quentin Mercier (QM): Ik ben vrij laat in het ondernemerschap gestapt, hoewel ik mij altijd tot het idee aangetrokken heb gevoeld. Ik werkte in een traditioneel bedrijf waar ik de leiding had over een team dat belast was met de implementatie van HR-software. Dus helemaal niets te maken met MODS.

Ik was op zoek naar een andere context, naar een zinvoller project dat mijn ondernemingszin aansprak en waar ik iets kon opbouwen. MODS speelt daar perfect op in. Ik heb mijn ervaring opgedaan in bedrijven. HR- en projectmanagement zijn mijn domein en MODS is een aantrekkelijk project.

MODS dat overigens de prijs van Be Circular en Netwerk Ondernemen kreeg uitgereikt?

JDV: Wij hebben deze prijs vooral te danken aan het feit dat MODS herbruikbaar is, een zeer nuttige prijs die ons helpt om ons product verder te ontwikkelen en te verbeteren. Wij zijn nu klaar om de volgende stap te zetten.

Zo denken wij aan een recyclingcircuit voor recuperatiehout, aan de oprichting van een coöperatie met andere schrijnwerkerijen om bij hen het nodige hout te recupereren voor de productie van de MODS die wij aan beschermde werkplaatsen zouden toevertrouwen om zodoende werkgelegenheid te scheppen.

Dat maakt ook deel uit van de filosofie van het product: een concept dat verder reikt dat het commercieel aspect, een project met een sociale en milieudimensie.

Dankzij de prijs hebben wij dit recyclingcircuit kunnen testen. Het potentieel is er en wij zijn van plan om dit project dit jaar of volgend jaar uit te voeren.

In welke mate kunnen deze prijs en andere steunmaatregelen jonge ondernemers helpen?

JDV: Dankzij MCB heb ik het geluk gehad over de nodige tool te beschikken om het MODS-project volledig autonoom en flexibel te kunnen ontwikkelen. Ik was van niemand afhankelijk om mijn eigen prototypen te ontwerpen en te bouwen. Maar dat neemt enorm veel tijd in beslag, tijd die ik had kunnen besteden aan zakendoen.

De steunmaatregelen van het Gewest en alle andere investeringssubsidies bieden ons juist de kans om de nodige tijd uit te trekken. Zo heb ik aan het begin van mijn activiteit scherpe prijzen kunnen aanbieden die de klant niet kon weigeren. Zo ook hebben wij het product gedurende een jaar of twee kunnen uitproberen en op de markt kunnen brengen alvorens onze prijzen te herzien. Deze steun heeft echt gediend als springplank voor de ontwikkeling en commercialisering van ons product.

Wat is uw eerste balans van het MODS-avontuur?

JDV: Tot nu toe werd MODS volledig gedragen door MCB en de subsidies. In 2019 beogen wij de volledige autonomie van MODS, want ondanks de steun is het voor MCB in termen van geldelijke middelen niet altijd gemakkelijk geweest. De zaken beginnen te vlotten en wij zijn ervan overtuigd dat wij vooruit kunnen komen.

QM: Het product bestaat nu vijf jaar, Julien en ik werken intussen al een jaar samen, wij hebben het bedrijf pas opgericht maar hebben nog geen omzet geboekt. De fondsenwerving op het lita.co platform zal ons toelaten personeel te werven, onze productiemachine aan te kopen en de activiteit op volle toeren te lanceren.

Onze activiteit zal dan een andere, meer industriële dimensie aannemen met een productie op grotere schaal om de markt te overstromen. Kortom, met de traditionele tools kan de nieuwste versie van MODS niet winstgevend zijn. Daarom laten wij een productiemachine bouwen waarmee onze activiteit winstgevend kan zijn. Zonder de steun en de subsidies had dat niet gekund.

En uw toekomstperspectief?

QM: De klanten hebben zich altijd zeer positief en zelfs enthousiast over MODS uitgelaten. Nu moeten wij hen inspireren en laten zien wat zij met MODS zoal kunnen doen. Hiertoe ontwikkelen wij een applicatie waarmee de klanten hun project zelf in 3D kunnen ontwerpen met gebruik van bestaande modellen die zij naar wens kunnen aanpassen. Zij hoeven dan alleen maar hun bestelling online te plaatsen en de applicatie berekent automatische de benodigde modules en hun toebehoren.

Wij hebben beslist om ons op twee grote marktsectoren toe te spitsen: evenementen in ruime zin - van de organisatie van evenementen tot tentoonstellingen en beurzen met stands - en de inrichting van kantoren - van de eenvoudige scheidingswand op halve hoogte in een landschapskantoor tot het gesloten kantoor volledig met plafond, ramen, muren, enz.

Vorig jaar hebben wij deelgenomen aan een vrij boeiend project op de site van Citygate in partnerschap met het architectenbureau Dzerostudio en het bedrijf Entrakt dat gespecialiseerd is in tijdelijke vestigingen in oude industriële panden in afwachting van hun renovatievergunning.

Het was absoluut essentieel om maximaal gebruik te maken van gerecyclede materialen en structuren te bouwen die volledig konden worden gedemonteerd. Op een volledig kale verdieping hebben wij kantoorboxen van 20 m2 gebouwd waarvan de structuur gemaakt is van MODS uit gerecycled hout.

Een stukje advies voor toekomstige ondernemers?

JDV: Misschien ietwat fundamenteel, maar ik zou hun aanraden om hun project goed voor te bereiden en aan hub.brussels of andere ondernemers en investeerders voor te leggen, er met zoveel mogelijk mensen over te praten en hun financiële middelen, met name de kasstroom, goed te plannen, want daar wringt meestal het schoentje. Het is altijd gemakkelijker financiële steun te krijgen voor een goed voorbereid en gepland project dan wanneer men in de problemen zit en zich geen raad weet.

Interview overgenomen van 1819.brussels - ondernemen in Brussel

Auteur: Catherine Aerts

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
11 februari 2019
Terug naar boven
Terug naar boven