Nationaal actieplan “Bedrijven en Mensenrechten”

Mensen bespreken hun plannen in open lucht

De federale regering en de Vlaamse, Waalse en Brusselse gewestregeringen besloten om een nationaal actieplan (NAP) te ontwikkelen rond de uitvoering van de “Richtlijnen inzake bedrijven en mensenrechten”.

Op 5 juli legde de werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van De Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) de laatste hand aan het actieplan.

In de herfst van 2016 zou het plan moeten worden goedgekeurd door de regering.

Het plan:

  • zal België de gelegenheid bieden om zijn steun aan een aantal in andere fora aangegane verbintenissen te bekrachtigen die dezelfde principes nastreven
     
  • zal beantwoorden aan de politieke verbintenis over de wil van onze regering om een Nationaal Actieplan "Bedrijven en Mensenrechten" uit te werken
     
  • zal bijdragen aan de inspanningen van België met het oog op de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsagenda 2030, en in het bijzonder doelstelling 8 “Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen” en doelstelling 12 “Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen”.
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
28 september 2016
Terug naar boven
Terug naar boven