Kandidaten Business Mobility Awards gezocht

Op 5 juni 2013 vindt opnieuw Het Mobiliteitscongres plaats in het KBC-gebouw langs de Havenlaan in Brussel. Net als vorig jaar zal een Vlaams, Brussels en Waals bedrijf een Business Mobility Award in ontvangst mogen nemen.

Die award gaat naar bedrijven die concrete stappen nemen om meer medewerkers met de fiets, het openbaar vervoer of via carpooling naar het werk te laten komen. Die inspanningen voor een duurzamer woon-werkverkeer willen de organisatoren van het congres belonen met de nodige aandacht. Op die manier kunnen ze ook andere bedrijven inspireren hun bijdrage te leveren aan een betere mobiliteit.

Wie kan meedingen?

Elke publiekrechtelijke of privaatrechtelijke onderneming, met of zonder winstoogmerk, kan zijn kandidatuur indien, maar verkeer en mobiliteit mogen niet tot de kernactiviteit(en) behoren van de kandidaat.

De genomen maatregelen moeten zich binnen het domein van het personenvervoer situeren en in concreto een bijdrage leveren aan het woon-werkverkeer. Maatregelen in uitvoering moeten voldoende gerealiseerd zijn om op basis van hun reële effect(en) te kunnen worden beoordeeld en ze moeten uitgevoerd zijn binnen het grondgebied van het gewest waarvoor men zich inschrijft.

In een korte vragenlijst wordt er gevraagd naar enkele gegevens van het bedrijf/de organisatie, de motivatie en de beschrijving van de resultaten. Ook de rol van overleg met partners binnen de onderneming (afdelingen, medewerkers…) als externe partners (buurtbewoners, vervoersmaatschappijen, lokale overheid) is een belangrijk aspect dat in rekening wordt gebracht.

Bron: mobimix.be

Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
17 mei 2013
Terug naar boven
Terug naar boven