campagnebeeld Green Deal circulair aankopen

Circulair aankopen - de website

In 2017 zette Vlaanderen Circulair - samen met The Shift, de VVSG en Bond Beter Leefmilieu - de Green Deal Circulair Aankopen op. Gedurende twee jaar engageerden meer dan 150 organisaties zich om samen circulair aan te kopen of circulaire aankoopprojecten te faciliteren.

De kennis en inzichten uit twee jaar experimenteren stelt Vlaanderen Circulair nu ter beschikking van aankopers en aanbieders op een nieuwe website. Je vindt er achtergrondinformatie, lespakketten, voorbeelden en instrumenten om meteen zelf aan de slag te gaan.

Wat is circulair aankopen?

Duurzaam aankopen koopkracht gebruiken om een maximale positieve ecologische, sociale en economische impact te bewerkstelligen doorheen de levensduur van producten, diensten en werken.

Circulair aankopen is een uitbreiding op duurzaam aankopen. Energie- en materiaalkringlopen worden daarbij actief gesloten doorheen de ganse leveringsketen. Daarbij worden negatieve milieu-impact en het creeëren van afval zo veel mogelijk vermeden.

Bij circulair aankopen op het maximaal behouden van waarde van de aan te kopen producten, componenten en materialen.

schema circulair aankopen

Aan de slag

De website helpt je om een circulair aankooptraject op een doordachte manier op te starten. In het onderdeel 'Aan de slag' vind je volgende hulpmiddelen:

  • een overzicht met de zeven stappen van het circulaire aankoopproces
  • een ambitiekaart die je een overzicht geeft van mogelijke circulaire doelstellingen en aankoopstrategieën
  • een quick scan om het ideale circulaire aankoopproject te kiezen binnen je organisatie
  • diverse circulaire aankoopinstrumenten
  • informatie over de financiering van circulaire aankooptrajecten
  • een overzicht van de regels die overheden moeten bewaken als ze circulair willen aankopen.

Daarnaast biedt de website nog voorbeelden van aankoopprojecten, informatie over aanbieders van circulaire producten en dienstverlening, informatie per productgroep en tal van publicaties.

 

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
17 april 2020
Terug naar boven
Terug naar boven