Regeneratieve landbouw

Regeneratieve landbouw herstelt de bodem en biodiversiteit

Voedsel telen met een positieve impact op het ecosysteem, daar gaat het in generatieve landbouw om. Productiever op lange termijn én goed voor mens en planeet.

Regeneratieve landbouw is een overkoepelende term voor alle technieken die de bodem herstellen, biodiversiteit bevorderen en de negatieve milieu-impact verkleinen. Dat is een andere insteek dan die van duurzame landbouw, waar het om het behoud van de status quo gaat.

Landbouwers van over de hele wereld passen al tientallen jaren regeneratieve methodes toe. Er moeten echter nog veel meer landbouwers op de kar springen om het voortbestaan van landbouw te garanderen. ILVORikolto en FoodChain ID ondernamen alvast actie. Wij geven je enkele inspirerende voorbeelden mee.

 

Boslandbouw

Boslandbouw – boomplantages combineren met andere boomsoorten of voedingsgewassen – geeft positieve resultaten op koffie- en cacaoplantages. Een mix met bijvoorbeeld sinaasappelbomen of cassave zorgt voor een betere weerstand tegen natuurrampen. De sinaasappels en cassaveknollen vormen bovendien een extra bron van inkomsten.

In Vlaanderen zet onder andere ILVO sterk in op boslandbouw. In het Polderveld in Knokke-Heist voerde landbouwer Lieven Devreese in dat kader een proefproject uit. Op een oppervlakte van 9 hectare plantte hij fruit- en notenbomen aan, waar ook kippen, schapen en varkens scharrelen en grazen. Ondersteunende boomsoorten zoals wilg en els kregen er eveneens een plek. Met resultaat: de oudste fruitaanplant is bijna oogstklaar. Devreese breidt de aanplanting nog steeds uit.

Rijstvelden

In Indonesië komen verschillende regeneratieve technieken de rijstteelt ten goede. Rikolto geeft er training aan boeren om zelf biologische meststoffen te maken met natuurlijke hulpbronnen uit hun omgeving. Ook schaarse waterbronnen goed beheren komt aan bod. Tot slot staat Rikolto de lokale landbouwers bij om de waterirrigatie te verbeteren.

Koolstoflandbouw

Ook Vlaamse boeren krijgen steun van Rikolto. Samen gaan ze aan de slag met koolstoflandbouw om het vermogen van de bodem om koolstof op te slaan te vergroten. Dat kan door het land te bedekken met gewassen, en teelt en grond bewerken waar mogelijk in te perken. In Vlaanderen heeft die techniek het potentieel om 18,3 miljoen ton CO2 op te slaan in akkers, niet alleen goed voor onze atmosfeer, ook voor de bodemkwaliteit en biodiversiteit.

Een bijzondere vorm van koolstoflandbouw is paludicultuur, of natte landbouw. Dat staat bij ons nog in de kinderschoenen. Maar gezien we hier een geschiedenis vol veen en een heden met overstromingsgevaren kennen, valt er zeker iets voor te zeggen.

Wereldwijde norm voor certificering

FoodChain ID, dienstverlener op het gebied van voedselveiligheid, duurzaamheid en productcertificering met takken in vier continenten, lanceerde vorige maand zijn nieuwe, wereldwijde norm voor de certificering van regeneratieve landbouwmethodes. Het is een onafhankelijke, wereldwijde b2b-certificeringsnorm voor elk type landbouw. De beoordeling steunt op regeneratieve en milieuvereisten met betrekking tot bodemgezondheid en akkerbeheer. FoodChain ID werkte volgens ISO-norm 17065 samen met agronomen, landbouwers en academici. De certificering is toepasbaar op landbouwproducten zoals voedingsmiddelen en vezels en geeft niveaus aan van ‘in omschakeling’ tot ‘volwaardig expert’. Op die manier stimuleert FoodChain ID de voedingsindustrie om zich beter te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering.