Klimaat en economisch bestuur in een Europees kader: welke implicaties voor België?

Agenda

Dit seminarie wil belanghebbenden en politieke actoren bewust maken van de gevolgen van klimaatontwrichting voor de overheidsbegrotingen: de financiering van mitigatie- en adaptatiemaatregelen, de financiering van de hulp en wederopbouw die nodig zijn na rampen, de invoering van instrumenten om schokken te verzachten of op te vangen, enz.

Prijs

Gratis mits inschrijving vooraf​​​​

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling spelen, elk in hun respectieve bevoegdheidsdomeinen, een cruciale rol in het federale overleg, door politieke besluitvormers te voorzien van adviezen en inzichten over sociaaleconomische kwesties en duurzame ontwikkeling. We streven er ook naar om relevante voorstellen voor overheidsbeleid te formuleren en een geïnformeerd publiek debat te organiseren.

ONDERWERPEN OP DE AGENDA

We zullen in het bijzonder de volgende onderwerpen behandelen:

  • De macro-economische en macrobudgettaire gevolgen van klimaatontwrichting in België evalueren
  • De gevolgen van het klimaatbeleid op de overheidsfinanciën op korte, middellange en lange termijn in België: de kost van de groene transitie en de budgettaire houdbaarheid ervan
  • Overheidsinvesteringen voor het klimaat in België binnen het nieuwe Europese begrotingskader.

SPREKERS

Het seminarie wordt voorgezeten door Professor Benoît BAYENET (ULB, voorzitter van de CRB) en Professor Brent BLEYS (UGent, co-voorzitter van de werkgroep “Financiering van de transitie” van de FRDO).

De agendapunten zullen worden behandeld door :

  • Een vertegenwoordiger van France STRATEGIE voor de presentatie van het rapport Les incidences économiques de l’action pour le climat (TBC)
  • Diana RADU, Europese Commissie, DG ECFIN
  • Baudouin REGOUT, Federaal Planbureau – Studiecommissie voor Overheidsinvesteringen bij de Hoge Raad voor Financiën
  • Vincent VAN STEENBERGHE, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  • Isabelle BRACHET (CAN Europe)
  • Ludovic VOET (ETUC)
  • NN (Business Europe) (TBC)

PRAKTISCHE INFORMATIE

Het seminarie zal, enkel in persoon, plaatsvinden op 24 juni 2024 van 9u30 tot 14u00.

Er zal u een lunch worden aangeboden om 13u00.

Het seminarie wordt gehouden in het FR en het NL. Er wordt simultaanvertaling voorzien.

Deelname is gratis, maar u moet u wel vooraf inschrijven via deze link: https://frdo-cfdd-admin.be/Account/JoinForum/1274/

ADRES EN TOEGANG

Het seminarie vindt plaats in het gebouw van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA), Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel (toegangsplan).

Zodra u zich hebt ingeschreven, ontvangt u per e-mail een QR-code die u kunt scannen om de automatische poorten in de inkomhal van het gebouw te openen. Neem vervolgens de roltrap naar de 2e verdieping en volg de borden naar de “Bora Bora” zaal.

Als u vragen heeft over dit seminarie, neem dan contact op met:

De FRDO: Nathalie.Boucquey@frdo-cfdd.be; Sven.Vermassen@frdo-cfdd.be

De CRB: Tasso.Fachantidis@ccecrb.fgov.be; Stephen.Renders@ccecrb.fgov.be

 

Datum

24 juni 2024, 09:30 - 14:00

Locatie

Federale Overheidsdienst
Beleid en Ondersteuning (BOSA)
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel
België

Gerelateerde thema's

Klimaatverandering

Organised by

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Toevoegen aan mijn favorieten

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw favorieten. U kan uw favorieten vervolgens als één pdf document downloaden.