United Nations Global Compact

De UN Global Compact is een oproep aan bedrijven over de hele wereld om hun strategieën en activiteiten op één lijn te brengen met 10 principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu en anticorruptie (zie http://www.globalcompact.be/issues), de bredere doelstellingen van de Verenigde Naties (VN) actief te steunen (o.a. Sustainable Development doelstellingen) en zich te engageren om jaarlijks een voortgangsrapport in te dienen.

Door een verantwoord ondernemingsbeleid en dito bedrijfspraktijken te ontwikkelen, uit te voeren en bekend te maken, kunnen bedrijven er mee voor zorgen dat markten evolueren op een manier die de economie en de samenleving overal ten goede komt.

De UN Global Compact moet de beste kenmerken van de VN, waaronder moreel gezag en een verenigend vermogen, combineren met de probleemoplossende krachten van de privésector en de expertise en kwaliteiten van verschillende cruciale belanghebbenden. Het initiatief is tegelijk mondiaal en plaatselijk, privé en openbaar.

Aan de UN Global Compact neemt een brede verscheidenheid aan belanghebbenden deel: ze brengt bedrijven in contact met overheden, de academische wereld, het middenveld, arbeidskrachten, de Verenigde Naties en andere cruciale belanghebbenden.

Ondertekening van het Global Compact staat open voor alle soorten organisaties. Wie meewerkt, doet dat vrijwillig, maar moet ook rekenschap afleggen. Ondertekenaars zijn verplicht elk jaar een zogenoemd Communication on Progress op de centrale website van het Global Compact te publiceren om te laten zien wat de organisatie het afgelopen jaar gedaan heeft om de principes te helpen onderbouwen.

Eigenschappen
MensenrechtenArbeidsomstandighedenMilieuEerlijk zakendoenOrganisatieKetenGedragsprincipes / richtlijnenVerplichte MVO-rapportageBeginnend met MVOGevorderd met MVONiet-certificeerbaar
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Beschikbare downloads
UN Global Compact principes
Gepubliceerd op
2000
Terug naar boven

Voordelen

- Met meer dan 12.000 ondertekenaars in ruim 145 landen is dit het grootste vrijwillige initiatief voor verantwoord ondernemerschap ter wereld.

- De link van de UN global Compact met de Verenigde Naties wordt als positief ervaren. Het is het enige initiatief dat duidelijk de link maakt tussen duurzame ontwikkelingsinitiatieven van organisaties en de Sustainable Development Goals (zie https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300)

- Vrijwillig, maar toch bindend. De leidinggevende van de organisatie dient het UN Global Compact Charter te ondertekenen en jaarlijks een zogenoemd Communication on Progress te publiceren om te laten zien wat de organisatie het afgelopen jaar gedaan heeft om de principes te helpen onderbouwen. Organisaties die niet aan hun rapporteringsverplichting voldoen worden geschrapt als lid en publiek bekend gemaakt.

- Vrij te implementeren op manier die past bij de organisatie, internationaal bekend

- UN Global Compact biedt de mogelijkheid tot benchmarking tegen organisaties wereldwijd.

Terug naar boven

Kritieken

- Weinig gedetailleerd, te breed waardoor de perceptie kan ontstaan dat men de principes kan onderschrijven zonder dat veel verbintenis gevraagd wordt

- Gebrek aan sectorspecificiteit en beperkte commerciële waarde

Terug naar boven
Aanwezigheid van niveaus binnen de standaard

Vanaf februari 2011 is er een ‘differentiation program’ dat drie niveaus onderscheidt:
- het ‘active level’. Daartoe behoren de bedrijven waarvan het COP voldoet aan de minimumvereisten, nl.
1. Een statement van de hoogst leidinggevende dat het engagement ten opzichte van de UN Global Compact aantoont
2. Een beschrijving van de acties die de organisatie heeft ondernomen om de 10 principes van de UN Global Compact te implementeren.
3. De resultaten van deze acties
- bedrijven die niet voldoen aan de principes van het ‘active level’, krijgen eenmalig gedurende 12 maanden een ‘learner’ status. Gedurende deze periode krijgen zij actieve ondersteuning van het GCO en het locale netwerk om een COP te maken dat aan alle eisen voldoet;
- ‘advanced level’. Daarvoor zijn 24 extra criteria ontwikkeld.

Aard van de standaard-initiërende organisatie(s)
Internationale overheid – Verenigde NatiesIntermediaire organisatie
Toepassingsgebied van de standaard
Nationaal
Internationaal
Nationaal
Adoptiegraad van de standaard: 
Ruim
Internationaal
Adoptiegraad van de standaard: 
Ruim
Overige documentatie over de standaard

Vergelijkingsdocument ISO 26000 en UN Global Compact:
An introduction to linkages between UN Global Compact Principles and ISO 26000 core Subjects
https://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/UNGC_ISO_Final.pdf

Hoe deelnemen?
https://www.unglobalcompact.org/HowToParticipate/index.html

UN Global Compact Brochure
http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/GC_brochure_FINAL.pdf

CEO studie over duurzaamheid
The UN Global Compact-Accenture CEO Study on Sustainability 2013 Architects of a Better World

Bibliotheek met naslagwerken
https://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/tools_resources/index.html

Terug naar boven