EFQM Commited to Sustainability

De European Foundation for Quality Management, kortweg EFQM, werd in 1988 opgericht door veertien grote Europese bedrijven. Zij stelden zich tot doel om uit te blinken in de Europese economie. Om de organisaties daarbij te helpen, ontwikkelde de stichting het EFQM-model. Toen in 1992 het EFQM Excellence Model werd gepubliceerd, veroorzaakte het criterium 'Impact on society' de meeste vragen. EFQM introduceerde daarom een nieuwe assessmenttool EFQM Committed to Sustainability.

EFQM Committed to Sustainability is een praktisch en eenvoudig model waarmee organisaties een (zelf)evaluatie kunnen uitvoeren van de duurzaamheidsstrategie en -resultaten. EFQM Committed to Sustainability richt zich op 4 P's: People, Planet, Profit en Products (lifecycle). De tien principes van UN Global Compact werden mee geïmplementeerd in het framework.

De EFQM Quick Check Self-Asssesment (zelfevaluatie) neemt 1 tot 2 uur in beslag en geeft een indruk van de mate waarin 20 duurzaamheid succesindicatoren in de organisatie aanwezig zijn.

Het EFQM Committed to Sustainability certificaat (externe accreditatie) is het resultaat van een objectieve, externe beoordeling van de maturiteit van de duurzaamheidsstrategie in termen van sterktes en opportuniteiten tot verbetering. De audit duurt een dag en wordt uitgevoerd aan de hand van de negen criteria van het EFQM Excellence Model. Afhankelijk van de score kan dat een erkenning opleveren van 1, 2 of 3 sterren. Het certificaat is geldig voor 2 jaar.

Eigenschappen

  • Integraal MVO
  • Product
  • Organisatie
  • Keten
  • Managementsysteem
  • Vrijwillige MVO-rapportage
  • Beginnend met MVO
  • Gevorderd met MVO
  • Certificeerbaar

Available downloads

Gepubliceerd op

2014

Voordelen

- Een instrument in het streven naar uitmuntendheid, te gebruiken op verschillende manieren: als een zelfevaluatie van de organisatie, voor benchmarking met andere organisaties, voor het identificeren van verbeterpunten, voor het introduceren van een nieuwe denkwijze binnen de organisatie of als structuur voor het managementsysteem van de organisatie

- Gebaseerd op een gekend raamwerk, het EFQM model

- Bij gunstige beoordeling ontvangt de organisatie een logo dat op alle communicatie-initiatieven gebruikt mag worden, hetgeen bijdraagt aan een positieve profilering.

Kritieken

- De focus van EFQM Commited to Sustainability ligt op de integratie van de duurzaamheidsstrategie binnen de organisatie. De organisatie moet dus al een gedefinieerde duurzaamheidsstrategie of –programma met doelstellingen hebben om het model te kunnen toepassen en het certificaat te kunnen behalen.

Aanwezigheid van niveaus binnen de standaard

Afhankelijk van de behaalde score tijdens de accreditatie-audit, worden drie niveaus onderscheiden uitgedrukt in sterren: 1 ster tot 3 sterren.

 

Aard van de standaard-initiërende organisatie(s)

  • Intermediaire organisatie

Toepassingsgebied van de standaard

National
Nationale adoptiegraad van de standaard: Zelden
International
Internationale adoptiegraad van de standaard: Zelden

Register van organisaties die de standaard hebben geadopteerd

Database

Standaarden die in hoge mate vergelijkbaar zijn met deze standaard