SA 8000

SA8000 is een standaard die gericht is op de arbeidsomstandigheden binnen ondernemingen en/of de productieketen. SA 8000 dekt thema’s als dwangarbeid en kinderarbeid, gezondheid en veiligheid op het werk, vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen, discriminatie, disciplinaire praktijken, werktijden, beloning en managementsystemen. Zowel voor de eigen werknemers, partners als leveranciers. Deze certificering kan worden toegepast op elk bedrijf, ongeacht de omvang en waar ook ter wereld.

SA 8000 stelt niet alleen normen voor werkplekken, maar onderschrijft ook internationale overeenkomsten, zoals de conventies van de International Labor Organization, de Universele Verklaring van de Mensenrechten en het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

SA 8000 is ontwikkeld door de organisatie Social Accountability International, een niet-gouvernementele multistakeholderorganisatie.

Eigenschappen
MensenrechtenArbeidsomstandighedenEerlijk zakendoenOrganisatieKetenManagementsysteemGevorderd met MVOCertificeerbaar
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Beschikbare downloads
SA 8000
Gepubliceerd op
1997
Terug naar boven

Voordelen

- SA 8000 wordt gebruikt om systematisch invulling te geven aan het onderdeel ‘people’ van duurzaam ondernemen. SA 8000 vormt een nuttig beheersysteem voor het evalueren, verbeteren en rapporteren van de arbeidsomstandigheden van de medewerkers in de organisate zelf en/of de productieketen

-  Bij gunstige beoordeling ontvangt de organisatie een logo dat op alle communicatie-initiatieven gebruikt mag worden, hetgeen bijdraagt aan een positieve profilering.

- Een controle organisatie gaat na of er aan de SA 8000 eisen wordt voldaan. De controle organisaties, zogenoemde Certification Bodies, worden geaccrediteerd door Social Accountability Accreditation Services (SAAS). SAAS was een onderdeel van SAI en is in 2007 een onafhankelijke organisatie geworden.

- SA 8000 verbetert het beheer en de prestaties van uw toeleveringsketen op sociaal vlak en biedt u minder risico’s op het overtreden van mensenrechten en sociale rechten.

Terug naar boven

Kritieken

- De certificatiekosten zijn afhankelijk van het aantal medewerkers en de complexiteit van de organisatie. Een eventuele combinatie met de certificatie van andere managementsystemen (Milieu, kwaliteit, arbeidsomstandigheden, energie) kan leiden tot een reductie in de tijdsbesteding en de certificatiekosten.

Terug naar boven
Aard van de standaard-initiërende organisatie(s)
Intermediaire organisatieMulti-stakeholder initiatief
Toepassingsgebied van de standaard
Nationaal
Internationaal
Nationaal
Adoptiegraad van de standaard: 
Zelden
Internationaal
Adoptiegraad van de standaard: 
Ruim
Terug naar boven