skyscrapers

National Baseline Assessment over Ondernemingen en Mensenrechten

10 februari 2021 10:30 tot 16:35

In juni 2017 keurden de Belgische regeringen het eerste Nationale Actieplan inzake Ondernemingen en Mensenrechten goed. Tijd om de vooruitgang te beoordelen.

In 2020 werd in opdracht van het Belgisch Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken een National Baseline Assessment (NBA) over Ondernemingen en Mensenrechten uitgevoerd. Dat brengt de vooruitgang in kaart die de Belgische autoriteiten en bedrijven hebben geboekt sinds de goedkeuring van het eerste Nationaal actieplan.

Concreet beoordeelden de onderzoekers in hoeverre de Belgische autoriteiten en bedrijven het NAP en de 31 UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP's) implementeren, die in 2011 unaniem werden onderschreven door de VN-lidstaten.
 
Het consortium HIVA-KU Leuven en The Law and Development Research Group (Universiteit Antwerpen) voerden deze NBA uit. IPIS Research ondersteunde het consortium bij de beoordeling van conflictgebieden en wapenhandel.
 
Het onderzoeksteam nodigt je van harte uit voor een (virtueel) stakeholderoverleg op 10 februari 2021. Tijdens dit stakeholderoverleg presenteert het onderzoeksteam de bevindingen van de NBA en krijgen alle stakeholders de gelegenheid om vragen te stellen en/of op de bevindingen te reageren.

Hoewel het evenement een hele dag zal duren (10: 30-16: 15), ben je natuurlijk welkom om alleen die sessies bij te wonen die voor u interessant zijn.

Programma

10u30: Introductie
10u40: Internationale ervaringen met NBAs (Daniel Morris, Deens instituut voor mensenrechten)
11.u00: Pijler I - De staat: Bevindingen en aanbevelingen + Q&A
12u30: Lunch pauze
13u00: Pijler II – Bedrijven: Bevindingen en aanbevelingen + Q&A
14.u15: Pauze
14u30: Pijler III - Remedie: Bevindingen en aanbevelingen + Q&A
15u45: Synthese en way forward
15u55: Slotopmerkingen

Praktisch

Deelname is gratis, maar registratie is verplicht. Na aanmelding ontvangt u een week voor het stakeholderoverleg een draft van het NBA-rapport.

De presentaties zullen plaatsvinden in het Frans, Nederlands en Engels. Vertaling naar het Engels zal beschikbaar zijn.
 

Prijs
gratis maar inschrijven is verplicht
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Georganiseerd door
Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling
Terug naar boven