MVO Scan Header

Neem deel aan de MVO Scan

Je bent

Een overheidsinstelling

Waarom deze duurzaamheidsscan

Bij steeds meer bedrijven en organisaties staat duurzaamheid hoog op de agenda. Bedrijven en consumenten verwachten steeds vaker dat de producten die ze aankopen in faire omstandigheden geproduceerd worden en het milieu respecteren. De samenleving verwacht niet alleen dat de overheid hierin het goede voorbeeld geeft maar ook een beleid voert dat duurzaam handelen promoot en ondersteunt. Ontdek hoe ver uw organisatie staat met duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en wat eventueel (nog) beter kan.

Scan op maat

Overheidsorganisatie, KMO of grote onderneming? Producten- of dienstenleverancier? Lokaal of internationaal actief? De MVO-scan wordt afgestemd op uw organisatie en biedt relevante vragen voor uw type werkzaamheden.

Scan per domein

De scan is praktisch opgebouwd volgens verschillende thema’s (domeinen). U krijgt verklaringen waar uw organisatie al dan niet aan beantwoordt. Indien uw organisatie slechts ten dele aan een stelling beantwoordt, antwoordt u ‘nee’. Opteer ook niet te snel voor ‘niet van toepassing’. Misschien had u over een bepaald thema nog nooit nagedacht. De thema’s waar u ‘nee’, ‘weet niet’, of ‘interessant’ antwoordt, kunnen de basis vormen voor (de verbetering van) uw actieplan.

Uw resultaat

De MVO-scan biedt u een overzicht van uw sterke en zwakke punten inzake duurzaamheid. U ontdekt de link met de Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en uw GRI-duurzaamheidsverslag. Op zoek naar meer inspiratie en tips om duurzaamheid in de praktijk te zetten? Klik dan door naar www.mvovlaanderen.be.

Deze ondernemingen deden de MVO-Scan