Global Reporting Initiative Standards (GRI-standaarden)

Het Global Reporting Initiative (GRI) produceert ‘s werelds meest volledige en algemeen aanvaarde systeem voor duurzaamheidsverslaggeving. Het Framework, met de Reporting Standards als hart, omvat principes en indicatoren die organisaties kunnen gebruiken om op een uniforme en transparante manier te communiceren over hun economische, ecologische en sociale prestaties, aan interne en externe stakeholders.

Het systeem is ontworpen voor gebruik door elke organisatie, ongeacht omvang, sector of locatie. Het gebruik ervan is vrijwillig. Indien gewenst, kan hierop een onafhankelijke beoordeling gebeuren (door GRI zelf of externe verificatie).

Tot 30 juni 2018 kunnen zowel de GRI G4-richtlijnen (voorganger van de GRI-standaarden) als de GRI standaarden gebruikt worden voor de realisatie van een duurzaamheidsverslag. Na die datum gelden enkel de GRI-standaarden. 

Een duurzaamheidsverslag is wettelijk verplicht voor:

 • grote ondernemingen
  Meer info op de website van de Europese Commissie
 • Lokale Diensteneconomie (LDE)-bedrijven en in de toekomst ook maatwerkbedrijven
  Het LDE-decreet bevat een verplichting om te rapporteren aan de hand van een duurzaamheidsverslag. Binnen de nieuwe maatwerkreglementering die in werking treedt op 1 januari 2019 is duurzaamheidsverslaggeving een subsidievoorwaarde. Elk LDE-initiatief en binnenkort ook elk maatwerkbedrijf zal jaarlijks aan de hand van een minimum aantal indicatoren en descriptoren over zijn bedrijfsvoering dienen te rapporteren via een internationaal gevalideerd model van duurzaamheidsverslaggeving (zoals GRI).

Eigenschappen

 • Integraal MVO
 • Organisatie
 • Keten
 • Gedragsprincipes / richtlijnen
 • Verplichte MVO-rapportage
 • Beginnend met MVO
 • Gevorderd met MVO
 • Certificeerbaar

Available downloads

Gepubliceerd op

2000, update 2016

Voordelen

- Er is een breed draagvlak voor deze richtlijnen. Het GRI-verslaggevingsraamwerk is het resultaat van  een proces waaruit consensus moet voortkomen door middel van een dialoog tussen belanghebbenden uit het bedrijfsleven, de investeerders, werknemersorganisaties, de maatschappij, de accountancy-sector, de academische wereld en anderen. Alle op het GRI-verslaggevingsraamwerk gebaseerde documenten zijn onderhevig aan tests en continue verbetering.

- Een duurzaamheidsverslag is in het algemeen een instrument om de transparantie naar stakeholders te bevorderen, wat aan de basis ligt van elk MVO-beleid. Het beperken tot een louter verantwoordingsinstrument is dan één mogelijkheid. Het verslag laten uitgroeien tot een beheers- en communicatie-instrument voor het MVO-beleid maakt het nog waardevoller.

- Vergelijken en beoordelen van de duurzaamheidsprestaties met betrekking tot wetgeving, officiële normen, codes, prestatiestandaarden en vrijwillinitiatieven.

- Aantonen hoe de organisatie verwachtingen over duurzame ontwikkeling beïnvloedt en hoe de organisatie door deze verwachtingen wordt beïnvloed.

- Het vergelijken van prestaties binnen een organisatie en tussen verschillende organisaties op de langere termijn.

- GRI vormt een welkom antwoord op de Richtlijn van de Europese Commissie die grote ondernemingen opdraagt om naast de financiële prestaties voortaan ook verslag te doen van de belangrijkste milieu- en sociale aspecten van de bedrijfsvoering.

Kritieken

- Hoewel de richtlijn zo is opgesteld dat alle organisaties GRI kunnen toepassen, is er wel een doorvertaling nodig om het land, sector en organisatiespecifiek te maken. Daarnaast is het een erg omvangrijke richtlijn die uiteindelijk een beleidsmatige aanpak van MVO vergt. Voor KMO-koplopers die MVO willen integreren in alle bedrijfsprocessen is het een geschikt instrument. Voor kleine bedrijven die beginnen met MVO wordt het als complex ervaren.

Beschikbare varianten van de standaard

 • Aanwezigheid variant(en) voor KMO's
 • Aanwezigheid variant(en) voor sectoren
 • Aanwezigheid variant(en) voor andersoortige organisaties

Aanwezigheid van niveaus binnen de standaard

GRI voorziet 2 ‘in accordance’ rapporteringsmogelijkheden:
- Core: Deze rapporteringsoptie bevat de essentiële elementen en geeft de nodige achtergrond mee waartegen de organisatie zijn economische, ecologische en sociaal-maatschappelijke prestaties en impact afzet. Core duurzaamheidsverslagen rapporteren over de managementbenadering, alsook minstens één indicator per materieel (meest relevant) aspect.
- Comprehensive: De Comprehensive rapporteringsoptie vergt bovenop de Core informatie nog bijkomende informatie over de strategie, bestuursstructuur, ethiek en integriteit van de organisatie. Comprehensive duurzaamheidsverslagen rapporteren alle indicatoren per materieel (meest relevant) aspect.

Aard van de standaard-initiërende organisatie(s)

 • Multi-stakeholder initiatief

Toepassingsgebied van de standaard

National
Nationale adoptiegraad van de standaard: Ruim
International
Internationale adoptiegraad van de standaard: Ruim

Register van organisaties die de standaard hebben geadopteerd

Database

Standaarden die in hoge mate vergelijkbaar zijn met deze standaard

Overige documentatie over de standaard

Vergelijkingsdocument GRI G4 richtlijnen en GRI standaarden
https://www.globalreporting.org/standards/resource-download-center/mapping-document-complete-excel/

Vergelijkingsdocument GRI en Europese Directive rond bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit
https://www.globalreporting.org/standards/?g=77207914-ed1a-4989-b4e7-41725e842682

Award for Best Belgian Sustainability Report
http://www.bestbelgiansustainabilityreport.be/