AA1000

AA 1000 staat voor AccountAbility 1000 en werd opgezet door het Institute for Social and Ethical Accountability (ISEA). Het doel van AA 1000 is om de maatschappelijke verantwoordelijkheid en prestaties van organisaties te verbeteren via stakeholdermanagement en meer betrokkenheid te creëren van de organisatie naar de stakeholders.

AA1000 omvat een reeks modules die diverse aspecten van dit geïntegreerde beheer uitwerken en die als volgt zijn ingedeeld:
- AA1000 APS (AccountAbility Principles Standard) die een kader ter beschikking stelt van de organisaties om hun uitdagingen inzake duurzame ontwikkeling te identificeren, te rangschikken en er verslag over uit te brengen (materialiteit);
- AA1000 AS (Assurance Standard) heeft tot doel het opnemen van verantwoordelijkheid, de sociaal-ethische evaluatie en rapportering te garanderen in overeenstemming van de principes van  Accountability AA1000;
- AA1000 SES (Stakeholder Engagement Standard) die zeer nauwkeurig een methodologie uitstippelt om de betrokken partijen op een doeltreffende, kwalitatieve en geloofwaardige manier te raadplegen.

Eigenschappen
Integraal MVOOrganisatieKetenGedragsprincipes / richtlijnenManagementsysteemVerplichte MVO-rapportageGevorderd met MVOCertificeerbaar
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Beschikbare downloads
AA1000 SES
Gepubliceerd op
1999
Terug naar boven

Voordelen

- Een uitgebreide handleiding voor het bepalen van de relevantie van MVO-uitdagingen, rekening houdend met de verwachtingen van stakeholders (materialiteit)

- Een universeel document op basis waarvan men een verificatie kan (laten) uitvoeren van de MVO-prestaties

Terug naar boven

Kritieken

- Hoewel de richtlijn zo is opgesteld dat alle organisaties AA1000 kunnen toepassen, is het een erg omvangrijke en gedetailleerde richtlijn. Voor (grote en KMO-)koplopers die stakeholdermanagement willen integreren is het een geschikt instrument. Voor (kleine) bedrijven wordt het als complex ervaren.

- Verliest aan belang, gezien stakeholdermanagement en –dialoog geïntegreerd zijn in o.a. richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving (GRI) en managementsystemen (ISO). De nood aan een aparte standaard voor stakeholdermanagement is daardoor minder hoog.

Terug naar boven
Aard van de standaard-initiërende organisatie(s)
Intermediaire organisatieMulti-stakeholder initiatief
Toepassingsgebied van de standaard
Nationaal
Internationaal
Nationaal
Adoptiegraad van de standaard: 
Zelden
Internationaal
Adoptiegraad van de standaard: 
Zelden
Overige documentatie over de standaard

AA1000 Toolkit
http://www.projectsigma.co.uk/toolkit/sigmaguidetoaa1000.pdf

Terug naar boven