Nieuwe zoektocht naar Radicale Vernieuwers

Samen met Radio 1 en De Standaard zoekt de Sociale InnovatieFabriek Radicale Vernieuwers.

Dit zijn bedrijven, organisaties of burgerprojecten die niet alleen een mooi idee zijn voor een betere wereld en beter klimaat. Ze gaan ook over tot actie. Radicale Vernieuwers kunnen zich tot 30 april (laten) aanmelden.

De prijs? Ruime media-aandacht.

De Radicale Vernieuwers moeten oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen, zoals:

 • klimaatverandering
 • armoede
 • verstedelijking
 • Eenzaamheid
 • diversiteit
 • mobiliteit
 • zorg

En het liefst met tegendraadse, ongeziene en trendsetttende ideeën. De Radicale Vernieuwers moeten dus het klassieke denken uitdagen, de gekende systemen veranderen en verbeteren. Al dan niet vanbinnenuit.

Oplossingen voor uitdagingen

Radicale Vernieuwers mogen zelf oplossingen bedenken en maken. Ook op kleine en lokale schaal. Het kan gaan om:

 • producten
 • diensten
 • werkingen
 • methodes

Wie kan zich opgeven als Radicale Vernieuwer?

 • burgers
 • bedrijven
 • maatschappelijke bewegingen
 • overheden
 • instellingen.

Hoe deelnemen?

Tot 30 april kunnen Radicale Vernieuwers zichzelf aanmelden. Of ze kunnen tot dan voorgedragen worden door anderen.

Uit alle inzendingen kiest een jury tien Radicale Vernieuwers. Zij zullen elke inzending beoordelen op radicaliteit. Dus de mate waarin het project vernieuwend is, de wereld beter maakt en het potentieel heeft om de wereld en/of onze manier van denken of handelen te veranderen.

Ze krijgen een begeerde plaats op een Acceleratiedag, waar de Sociale InnovatieFabriek op maat van de vernieuwingen experten verzamelt die helpen.

Uit de tien Radicale Vernieuwers wordt een jurywinnaar en publiekswinnaar gekozen.

De prijzen

Radicale Vernieuwers die in de prijzen vallen krijgen die voor de eer, media-aandacht, advertentieruimte en een begeleiding op maat.

Bovendien reikt De Standaard een extra Klimaattrofee uit. De aanleidng? 2017 is het jaar waarin de klimaatplannen in klimaatacties omgezet moeten worden.

De Radicale Vernieuwers is een initiatief in samenwerking met Cera, Koning Boudewijnstichting, VLAIO en Nationale Loterij.