IT-bedrijf CTG ‘bouwt’ een ‘House of Work ability'

Voor het derde jaar op rij, en voor de achtste keer sinds de eerste deelname in 2003, zit de Belgische vestiging van het wereldwijde CTG in de top tien van ‘Best Workplaces’ en ‘Great Place to Work’. Vooral het House of Work ability dat het IT-bedrijf opzette, oogst veel lof.

Ferdi Claes, Managing Director HR Europe en HR Director Belgium van CTG: “Mensen hebben het vandaag de dag moeilijk met de continue ontwikkeling en de snelheid waarmee die ontwikkeling gepaard gaat. Daarenboven stopt het ook nooit; de taken, projecten, en evoluties zijn nog niet achter de rug of er staan er al nieuwe te wachten.

We hadden in die context nog meer nood aan aandacht voor de mentale en fysieke gezondheid van onze medewerkers. Daarom gingen we op zoek naar een ‘oplossing’, naar antwoorden.”

Wanneer Ferdi Claes in 1992 zijn intrede maakte bij CTG, merkte hij op dat het bedrijf al inspanningen deed rond duurzame tewerkstelling. “Die filosofie is er altijd geweest. De stafmanagers van toen waren bezig met coaching, evalueren en ondersteunen. Alleen stelden we vast dat het niet voldoende was. Daarom werkten we een competence management systeem uit. Zo konden we voor onze mensen groeipaden opzetten en carrièremogelijkheden uitstippelen. Dat ging heel diep, zowel voor de harde skills als de softere skills. We probeerden trainingen en ondersteuning aan te bieden wanneer nodig.”

Employability

Sinds een drietal jaar zet CTG in op employability. “We stellen ons daarbij de vraag of onze medewerkers op dit moment voldoende inzetbaar zijn én hoe ze dat kunnen blijven in een steeds evoluerende professionele wereld. Belangrijke elementen rond die individuele inzetbaarheid zijn:

  • Hoe presteert de medewerker, hoe zit het met de drive/motivatie, en wat is zijn/haar groeipotentieel?
  • Welke technische bagage heeft het individu en hoe breed is die inzetbaar?
  • Wat is de marktwaarde van het individu en welke kost staat er tegenover?
  • Hoe uniek is de kennis binnen CTG en hoe groot is de vraag ernaar?

De combinatie van deze factoren geeft ons een goed beeld van de toekomstmogelijkheden van elk individu, maar toch had ik het gevoel dat er iets ontbrak in ons model.”

House of Work ability

Ferdi Claes merkte dat CTG nog een tandje moest bijsteken. “De IT-wereld evolueert bijzonder snel en daar hebben meer en meer mensen last mee. Daarnaast moeten we ook steeds langer werken, waardoor een nieuw plan zich opdrong. Ik ging op zoek naar inspiratie en stootte op Work ability.”

Gezondheid staat hierbij centraal, zowel fysiek als mentaal. “Een Finse professor, Juhani Ilmarinen, maakte er een model rond: The House of Work ability. Eigenlijk komt het erop neer dat gezondheid (zowel fysiek als mentaal) het fundament vormt van ‘het huis’ van het individu.

Concreet: als die gezondheid niet goed zit, dan ‘wankelt’ het huis. Daardoor kan het individu niet optimaal functioneren. Sinds een tweetal jaar zijn we ons op verschillende niveau’s aan het verdiepen in dit model. Zowel qua duurzame bedrijfsvoering als op individueel vlak. We willen ervoor zorgen dat onze mensen alle tools hebben om ermee aan de slag te gaan.”

Volop inzetten op gezondheid

Bij de presentatie van het nieuwe Work ability-model trokken veel CTG-medewerkers, inclusief het management, grote ogen. “Ik kreeg inderdaad heel wat verwonderde blikken. Maar de realiteit is nu eenmaal niet anders. Iedereen beseft dat het allemaal steeds sneller gaat en dat we ook langer zullen moeten werken, maar als we eerlijk zijn met onszelf, moeten velen toegeven dat we dat eigenlijk niet echt zien zitten.

Ik heb het model gepresenteerd vanuit die vraagstelling. Wat is je leeftijd? Hoe lang werk je al? Tot welke leeftijd denk je te moeten werken? Hoe lang is dat nog? Denk je dat je je carrière kan afsluiten in dezelfde functie/rol? … 

Ik stelde vast dat we een probleem hadden, want veel mensen stonden er niet of onvoldoende bij stil. In het begin heerste er wat onrust over wat ik presenteerde, maar daarna namen velen toch hun verantwoordelijkheid. Ze zijn nu actiever met hun carrière bezig.”

“Bij CTG deden we al veel inspanningen op verschillende verdiepingen van het huis, maar er was onvoldoende samenhang, en die hebben we nu gevonden in het “House of Work ability”-model.

Een paar voorbeelden van zaken waar we aan werken of die we overwegen:

  • Medewerkers de vraag stellen of ze zich goed voelen in hun vel, en eventueel een onafhankelijke, individuele screening aanbieden.
  • Tips geven rond ergonomie, beweging en gezond eten.
  • Deelname aan sport- en charity-evenementen stimuleren.

Milieu-inspanningen zijn niet evident in deze sector, maar we doen inspanningen. We stimuleren onze consultants om voor een energiezuinige bedrijfswagen te kiezen. We willen ook evolueren van een wagenbudget naar een mobiliteitsbudget. In die context namen we deel aan een proefproject van Smartmove, gericht op gebruik van alternatieve vervoersmiddelen.

De volgende maanden en jaren gaan we ons nog sterker toeleggen op gezondheid. We willen met tools en oplossingen komen om stress, depressies en burn-out te voorkomen en aan te pakken.

Een belangrijk element blijft ook mobiliteit. Niemand wordt gelukkig van uren in de file staan.”