HR kan maar duurzaam zijn als het wederkerig is

Mars Belgium won bij de jaarlijkse uitreiking van de ‘Great Place To Work’ de award voor Inspiring Culture (2014). Het is al voor het zevende jaar op rij dat de multinational in de voedingssector bij de top tien zit van de beste werkgevers van België.

De vijf principes die ze hanteren in hun waardegedreven bedrijfscultuur ligt aan de basis van alle lof. “Al sinds 1947 maakt wederkerigheid daar prominent deel van uit”, vertelt Kathy Heungens, Corporate Affairs Director bij Mars.

In de bedrijfscategorie ‘minder dan 500 werknemers’ gooit Mars hoge ogen met hun Great Place to Work-inspanningen. Zowel de verkoopafdeling in Zaventem (135 werknemers) als het productiebedrijf in Olen (149 werknemers) zweren bij deze vijf principes:

  • Kwaliteit
  • Verantwoordelijkheid
  • Wederkerigheid
  • Efficiëntie
  • Vrijheid

Wederkerigheid basis voor duurzame ‘Personnel & Organisation’

Voor Mars betekent wederkerigheid een wereld van mogelijkheden. “Letterlijk, gezien we een wereldwijd bedrijf zijn. We zetten in op een veilige, gezonde en respectvolle ‘Great Place to Work’. Onze medewerkers krijgen verschillende mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en carrièreplanning, naast hun competitief verloningspakket. Elke talentvolle en geëngageerde medewerker krijgt dus de kans om op zijn manier succesvol te zijn binnen de organisatie.

Bij ons heerst een echte leer- en development cultuur. Via Mars University is er een groot aanbod aan zowel functionele als leidinggevend-gerichte trainingen. Die ontwikkelden we in samenwerking met toonaangevende universiteiten en in-house specialisten.”

Line Managers krijgen bij Mars bijvoorbeeld een doorgedreven training. En daar is een goede reden voor. “We zijn ervan overtuigd dat iedere werknemer een goede Line Manager verdient. Daarom krijgen Line Managers de beste omkadering, training en begeleiding om zichzelf te ontwikkelen en voortdurend te verbeteren.

We verwachten dat leidinggevenden hierin het voorbeeld geven. We vinden het ook belangrijk dat ze aanspreekbaar zijn. Daarom zitten ze in dezelfde open landscape opstelling. Bij ons is het heel gewoon dat je naar iemands bureau toeloopt. Dat is zo overal in de wereld bij Mars, of je nu in een lokaal, regionaal of hoofdkantoor werkt.

Mars is trouwens een bedrijf dat gender-equality nastreeft. In België zitten er evenveel vrouwen als mannen in het management.”

Open en eerlijke dialoog

De bedrijfscultuur bij Mars is er één van open en eerlijke dialoog. “We moedigen een directe communicatie aan tussen Line Managers en hun teams. Iedere werknemer heeft een objectievenplan én een persoonlijk ontwikkelingsplan. Elk kwartaal bespreken de Line Manager en medewerker de vooruitgang. Medewerkers weten dus heel duidelijk wat van ze verwacht wordt en tegelijkertijd werken ze aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Daarnaast hebben we elke maand een ‘Join the Conversation’. Anderhalf uur lang komen we samen in het midden van het kantoor. Medewerkers krijgen een business update, nieuwe medewerkers kunnen zichzelf voorstellen, we geven testimonials rond de vooruitgang van bepaalde projecten en we erkennen het werk van elkaar. Er is ook specifiek de ruimte en tijd voor vragen, opmerkingen, challenges en bezorgdheden.”

Iedereen zijn verantwoordelijkheid

“We verwachten dat iedere werknemer zijn verantwoordelijkheid opneemt voor het invullen en volbrengen van de afgesproken objectieven. We verwachten dat onze medewerkers die rol collaboratief invullen volgens onze vijf principes.

Iedereen krijgt het vertrouwen om zo zijn werk te doen en verantwoordelijkheid te nemen, zonder dat de Line Manager de hele tijd over de schouder mee hoeft te kijken. We moedigen zin voor initiatief en pro-activiteit aan. Onze medewerkers kunnen zelf aangeven wanneer ze hulp of omkadering nodig hebben en dan krijgen ze dat ook.

Er is ook de mogelijkheid om vanuit thuis te werken. We streven naar een duurzame groei waar iedereen in ons bedrijf trots op kan zijn. Die tevredenheid meten we ook. Twee keer per jaar peilen we naar het engagement. De resultaten vormen de basis voor verdere verbeteringen.”

De gemeenschap iets teruggeven

Bij Mars kunnen medewerkers elk jaar twee betaalde werkdagen opnemen om vrijwilligerswerk te doen. “Heel wat werknemers doen hieraan mee. In juni hebben we zo met tachtig medewerkers, samen met de gemeente Zaventem, een lunch voor senioren georganiseerd. In het verleden namen we een park helemaal onder handen, werkten we samen met Make-A-Wish en met de dierenasielen van het Blauwe Kruis.”

Neem je hond mee naar kantoor

Petfood is een van de bedrijfsactiviteiten van Mars. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze een diervriendelijke visie hebben. “Wij geloven dat huisdieren ons leven beter maken. Daarom kunnen medewerkers in de meeste Mars units hun huisdier naar kantoor meenemen.

Het is in de kantoren in Brussel heel gewoon dat je tijdens een meeting het vrolijke gesnurk van een viervoeter hoort. Onder andere onze familiehond Louise komt heel vaak mee naar kantoor. Het geeft aan dat er hier een heel familiale en huiselijke sfeer heerst.”

“I am confident that we can not only be a better business, but a better citizen of the world.”

De quote komt van John F. Mars, President Mars Symbioscience.

“Het onderstreept de ambitie van Mars om wederkerigheid te bereiken met alle medewerkers en alle stakeholders waarmee we in aanraking komen, én de planeet, terwijl we een duurzame groei realiseren.

Bij ons is duurzaamheid niet iets dat je er even bij doet. Dus ook de planeet komt aan bod. We hebben twee duurzaamheidsprogramma’s.

  • Met Sustainable in a Generation willen we dat tegen 2040 al onze fabrieken CO2-neutraal zijn. De Uncle Ben’s fabriek in Olen verscherpte die ambitie. Ze nemen nu tal van initiatieven om al tegen 2020 energiearm te produceren.
  • Het tweede programma gaat over de sourcing van onze grondstoffen. We brachten er 23 in kaart en die moeten op termijn (ten laatste in 2020) allemaal duurzaam gecertifieerd zijn. Bijvoorbeeld onze palmolie, waar veel rond te doen is, is sinds 2014 volledig duurzaam en zal tegen eind 2015 volledig traceerbaar zijn, nu is dat al voor 84% zo. Tegen 2020 moet ook cacao 100% duurzaam gecertifieerd zijn. Voor Petfoods zal in 2020 ook nog enkel duurzame vis worden gebruikt. 


Voor deze inspanningen werken we samen met ngo’s en certificeringorganisaties.”