Duurzaamheid, the beMatrix way

Bij beMatrix zijn ze op weg naar duurzaamheid. Daar wordt nu reeds hard op gewerkt binnen alle afdelingen van de onderneming. Maar ze zijn er nog niet. Dat beseffen zij maar al te goed. Toch willen ze nu reeds hun gedrevenheid voor een duurzamere standenbouw in de verf zetten. Ze zeggen wat ze doen, en ze doen ook wat ze zeggen. Jij bent alvast uitgenodigd op hun boomplantactie in het Ganzenveldbos in Aalter op zondag 25 november.

Waarom beMatrix duurzamer wil worden?

BeMatrix wil het leven van standenbouwers eenvoudiger maken, zodat ze zich kunnen focussen op hun vakmanschap.  Gekenmerkt door modulariteit, herbruikbaarheid en lichtgewicht weet het kadersysteem niet alleen in te spelen op de behoeften van standenbouwers, maar ook op die van hun medewerkers en de exposanten.

Met hun kadersysteem in aluminium legt beMatrix de fundamenten voor een duurzaam alternatief voor de traditionele standenbouw, die tot een enorme verspilling van materialen leidt. Net omdat standenbouwers het aluminium kadersysteem ontelbare keren kunnen hergebruiken in verschillende beurzen en exposities, beperken ze de afvalproductie. Op die manier dragen zij hun steentje bij aan het behoud van het milieu voor de toekomstige generaties. Bovendien komt dit hun portemonnee ten goede.

Fundament van kaders

Het beMatrix kadersysteem is modulair. Met het geraamte, de ‘body’, creëert de standenbouwer elke denkbare vorm in elke grootte, recht of afgerond. Wanden, vloeren en plafonds lopen naadloos in elkaar over. Het systeem is uiterst stevig en hierdoor eindeloos herbruikbaar. Sporen van slijtage verkorten de levensduur & functionaliteit niet, omdat het systeem in de stand onzichtbaar gemaakt kan worden. Met de aankleding, de ‘skin’, krijgt de stand precies de afwerking die de standhouder voor ogen heeft. Dit kan met panelen (in pvc of dibond), textiel, licht of LED.

Een aluminium standaard kader (van 992 x 2480 mm) weegt 9,03 kg. Door het lichte gewicht is het dus uitermate ergonomisch én ecologisch: de standenbouwer hoeft niet met zware structuren te sleuren en het transportgewicht én uitstoot blijven beperkt.

Bijkomende grote stap richting duurzaamheid

Tijdens het afgelopen jaar investeerde beMatrix in een nieuw en volledig automatisch machinepark. Eén van de belangrijkste ambities voor de lokale productie was het tegengaan van de delokalisatie. De lokale verankering laat hen toe om alle productiestappen onder één dak af te werken. Daardoor verhoogt de kwaliteit van de afgeleverde kaders en profielen, én vermindert het aantal verplaatsingen naar én van onderaannemers met een significant aandeel. Wat dan weer het leefmilieu (lokaal en globaal) ten goede komt.

Deze volledig geautomatiseerde machines laten beMatrix ook toe om kaders met nog meer precisie te produceren. Op die manier kunnen zij het afval in de productiefase verder verminderen. Het kleine gedeelte aan productie-afval wordt selectief verzameld en gerecycleerd in de aluminiumproductie. Daardoor betekent deze investering in het automatisch machinepark een grote bijkomende stap voorwaarts in een integrale duurzaamheidsaanpak.

‘Daardoor betekent deze investering in het automatisch machinepark een grote bijkomende stap voorwaarts in een integrale duurzaamheidsaanpak.’

Milieu-impact nog verder verminderen

Berekeningen op basis van de Bilan Carbone® methode wijzen uit dat standen die gebruik maken van de traditionele houten constructiematerialen bijna het dubbel aan broeikasgassen uitstoten dan de beMatrix aluminium kaders met een ‘forex infill’ (een soort PVC plaat). 70% van de kaders wordt met panelen opgevuld (waarvan het grootste deel uit PVC platen bestaan). In 30% van de gevallen kiest de klant voor textiel invulling. Als je de PVC kunststof vervangt door een textiel invulling, kan de CO2-uitstoot nogmaals met bijna 40% verminderen.

Ook de verdere ontwikkeling van het ECO kader draagt bij aan het verminderen van de milieu-impact. Bij het anodiseren worden chemicaliën gebruikt (zoals chroom en zwavel) die schadelijk zijn voor het milieu. Daarom besliste beMatrix om het anodiseerproces te vervangen door een oppervlaktebehandeling waarbij het aluminium kader wordt gezandstraald en geborsteld. Een extra-voordeel van de ECO-kaders is dat ze hierdoor volledig recycleerbaar zijn, dit in tegenstelling tot de geanodiseerde kaders (met de toegevoegde chemicaliën). 

Om bedrijfsprocessen te optimaliseren voor het eco-efficiënt gebruik van grondstoffen, hulpstoffen en verpakkingen is beMatrix gestart met de certificering van een geïntegreerd kwaliteits- en milieumanagementsysteem (ISO9001 & ISO14001). Tegen het eind van het eerste kwartaal van 2020 wil beMatrix over de certificaten voor ISO9001 & ISO14001 beschikken.

De ontginning van bauxiet en de aluminiumproductie veroorzaken heel wat milieuverontreiniging. 95% van alle aluminium dat ooit werd geproduceerd is nog altijd in omloop. Momenteel wordt op jaarbasis de totale hoeveelheid aan aluminium vergroot met 20% nieuwe (verse) aluminium. Dat betekent dat de aluminiumkringloop voor 80% gesloten is. Toch blijft beMatrix op zoek naar een betaalbare leverancier die in een grotere mate gerecycleerd aluminium kan leveren.

Welzijn van de medewerkers

In het kader van een integrale duurzaamheidsaanpak besteedt beMatrix ook aandacht aan het thema ‘welzijn op het werk’. Heel wat verschillende aspecten dragen bij tot het welzijn van de medewerkers. Een marktconform loon, het beleid, de managementstijl, de werkomstandigheden en de werkzekerheid zijn elementen die bij beMatrix goed geregeld zijn. Daarnaast is de impact van arbeidsverhoudingen niet te onderschatten. In de arbeidsrelaties is respect een onmisbare factor voor het welzijn van elk individu. Door het erkennen van de prestaties kan elke werknemer trots zijn op zijn/haar werk en zijn/haar bijdrage aan het grotere verhaal.

Daarnaast zet beMatrix sterk in op zelfontplooiing. Zo kunnen mensen opleidingen volgen op maat van hun eigen interesse, bijvoorbeeld om beter te kunnen spreken op een vergadering, of om de verlegenheid aan de telefoon te overwinnen.

Bij beMatrix is het ook belangrijk om de taakgebonden competenties verder te ontwikkelen om te kunnen groeien in de job, of in het bedrijf. Zo volgden heel wat medewerkers een opleiding over klantgerichtheid als business model met win-win situaties voor klant en onderneming. Daarnaast was er ook heel wat interesse voor de opleidingen ‘coaching voor de eerste leidinggevende’ en ‘de kunst van het onderhandelen’, enzovoort.

Wereldwijde duurzame logistiek

BeMatrix wil ook onnodige transporten vermijden. Daarvoor kan de klant beroep doen op het wereldwijde bePartner netwerk, dat hen volledig ontzorgt van het ontwerpen, bouwen en finaliseren van standen. Enkel partners die jaarlijks opleiding volgen (in de beMatrix Academy) en aan bepaalde opgelegde criteria voldoen kunnen daarvan deel uitmaken. In die wereldwijd verspreide hubs kunnen klanten tegelijkertijd terecht voor de opbouw van de standen, de LEDskin-tegels én/of de invulling van de kaders.

Voor het bePartner netwerk leveren drie productiecentra op drie verschillende continenten de aluminium kaders aan. Daarbij houdt beMatrix het principe van ‘korte keten’ aan: wat in de VS wordt geproduceerd, wordt ook gebruikt in de VS. Standenbouwers kunnen daar kaders kopen, maar het beMatrix kadersysteem is ook te huur. 

Wanneer een standenbouwer voor een standhouder werkt die wereldwijd exposeert, kan hij/zij dan kaders en hun toebehoren huren in ‘rental service hubs’, het zogenaamde bePartners Rental netwerk. In een ander land of continent kan een andere standenbouwer met de gehuurde kaders de gewenste standen bouwen. Ook wanneer de kaders tijdelijk uit stock zijn, kan de standenbouwer daar ook bijkomende kaders huren. Op die manier kan hij tijdig de standen opleveren, zonder vertraging op het contractueel vastgelegde tijdstip.

In beide gevallen zijn die ‘rental service hubs’ een antwoord op de noden van de standenbouwers. Zij houden standaard kaders en accessoires in voorraad, zodat ze lokaal kunnen leveren met de vereiste zorg en snelheid. Op die manier voorkomt beMatrix dat de standenbouwer onnodige kosten moet maken om mensen en/of palletten met frames naar andere bestemmingen (mogelijks in andere continenten) te transporteren. Zo bieden ze bij beMatrix steeds meer een dienst van frames-as-a-service aan.

Zonnepanelen én een groen wagenpark

Wanneer de bedrijfsresultaten het mogelijk maken investeert beMatrix in hernieuwbare energie. Momenteel hebben ze op hun twee productiesites een paar honderd zonnepanelen die ongeveer een kwart van het geschat elektriciteitsverbruik dekken. Naar de toekomst toe streven ze ernaar om meer hernieuwbare energiebronnen te gebruiken, die een groter deel van hun energiebehoeften gaan dekken.

Ook voor haar wagenpark kiest beMatrix resoluut voor milieuvriendelijke wagens zoals de E-Golf (100% elektrisch), Golf variant TGI (hybride, gas + benzine) en Passat variant GTE (hybride, elektrisch + benzine). Op dit moment is reeds 85% van het wagenpark groen – bedoeling is dit in de toekomst voor de volle 100% zo uit te bouwen. Daarvoor staan er 16 laadpalen, oftewel 32 laadpunten, geïnstalleerd aan de vestigingen in Roeselare, zowel voor de eigen medewerkers als voor de bezoekers.

16.000 m² extra-bos

Als een dynamische internationale speler vindt beMatrix het belangrijk om maatschappelijk verantwoord ondernemen ook buiten de bedrijfsmuren te stimuleren. Jaarlijks wordt er een vast percentage van de winst vrijgemaakt om in verschillende nationale en internationale projecten te investeren. De selectie van deze projecten gebeurt nauwkeurig en sluit steeds aan bij hun filosofie. Waar mogelijk betrekt beMatrix de werknemers ook nauw bij het project of sensibiliseren ze over het doel van het project.

Dit jaar investeerde beMatrix vooral in een impactvolle bosuitbreiding in Aalter. Bij de start van het project besliste men om per 10 verkochte aluminium kaders van 1m x 2,5m telkens 1 m² bos te financieren. Echter, door een tussenkomst van de Vlaamse overheid heeft beMatrix zijn engagement aangepast naar 1 m² bos per 5 verkochte kaders. Dit betekent voor 2018 een uitbreiding van het Ganzeveld met maar liefst 16.000 m² bos!

Op de boomplantdag van 25 november 2018 nemen de medewerkers van beMatrix ook zelf de schop in de hand om de gesponsorde bomen mee aan te planten. En vragen ze enthousiast aan jou, als lezer, om mee bomen te komen planten.