Certificaat voor impactbedrijven verovert Europa

B Corps is een wereldwijde organisatie die bedrijven aanspoort en ondersteunt om ‘goed te doen’. Voor hun sociale en milieuvriendelijke inspanningen krijgen deze bedrijven het B Corp Certification. In België kregen onder meer Revive, StreetwiZe en Triodos Bank het certificaat. “We merken dat ze een actieve rol opnemen om B Corps mee bekend te maken”, vertelt Joey van den Brink, Community Builder bij B Lab Europe.

De oorsprong van B Corps ligt in de Verenigde Staten. Drie ondernemers richtten eind jaren negentig een duurzaam bedrijf op dat sportschoenen fabriceerde. Het merk groeide uit tot een concurrent van de grote sportmerken als Nike en Adidas. De jaarlijkse omzet van 300 à 400 miljoen dollar trok de aandacht van investeerders. Dat leek in eerste instantie interessant, maar het draaide uit op een sisser voor de ondernemers. De druk van de nieuwe aandeelhouders om de winstmaximalisatie op te drijven had een negatieve invloed op de maatschappelijke impact die de ondernemers voor ogen hadden. Na drie maanden stapten ze uit het bedrijf.

Impact herkennen en erkennen

Lang bleven de ondernemers niet bij de pakken zitten. Zij wilden een nieuwe organisatie op poten zetten om de maatschappelijke impact van andere bedrijven te meten en te certificeren bij een goede score. “Daarnaast wilden ze ook de bedrijven juridisch en sociaal ondersteunen bij de creatie van een mens- en milieuvriendelijke organisatie. Het was toen 2007. Ondertussen is de ‘Benefit Corporation’ verspreid over heel de wereld. Voor Europa zit de hoofdzetel in Amsterdam. B Lab Europe is een non-profit die achter B Corps staat.’

B Lab Europe deelt niet zomaar certificaten uit. “Bedrijven die de stap zetten, komen terecht in een community. Ze kunnen met elkaar bijvoorbeeld kennis uitwisselen en kapitaal aantrekken. Of er in Europa een andere aanpak nodig is? Toch wel. De methodologie moesten we aanpassen. We kregen veel feedback op het model dat vooral voor de VS van toepassing was. We hebben het model aangescherpt met maatstaven die logischer zijn voor Europa. We merkten dat hier al veel meer bedrijven met MVO bezig zijn. Dat maakt het makkelijker.”

Snelle groei in Europa

De bekendheid van het B Corp Certification groeit razendsnel in Europa. “We zijn nu vier à vijf jaar bezig. Als nieuw buitenbeentje mochten we ondertussen toch al een achthonderd bedrijven verwelkomen. We merken dan B Corps interesse wekt omdat we andere insteken hebben dan andere organisaties. Sommigen bedrijven waren hier heel gericht naar op zoek, voor anderen is het eerder een aanvulling. We zoeken dan ook naar aansluitingen met andere soortgelijke organisaties.”

“Hoe we de groei kunnen bolwerken? Met B Lab Europe gaan we anders tewerk dan in de VS. Daar is de insteek veel filantropischer. Zij zoeken er kapitaal om stappen te zetten. Hier gaan we eerder op zoek naar partners op de markt. Het zijn soortgelijke initiatieven waar me mee samenwerken. Dat zorgde voor de snelle vooruitgang. Doorheen de jaren kreeg onze organisatie ook meer structuur doordat er mensen van bepaalde markten bijkwamen. De centrale aansturing vanuit Europa zorgde voor stabiliteit.”

Infrastructuur creëren

Het doel van B Lab Europe is het creëren van een infrastructuur voor bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. “We willen hen de mogelijkheid geven om hun goede intenties ook werkelijk uit te voeren. Daarom werken we samen met bijvoorbeeld MVO Nederland, Social Enterprise, GRI, enzovoort. We willen elkaar versterken door een aanvulling te zijn waar anderen iets niet kunnen aanbieden. Wij denken misschien iets meer vanuit de traditionele ondernemers.”

“De aangesloten B Corporations in de Benelux komen veelal uit Nederland, maar er zijn ook een aantal Belgische bedrijven en enkele uit Luxemburg. Dat heeft te maken met onze Europese hoofdzetel in Amsterdam. Van daaruit is het iets gemakkelijker om omliggende bedrijven aan te spreken. De cultuur is ook vergelijkbaar. We zien de laatste jaren wel meer interesse uit België. De vijftien Belgische B Corporations nemen ook een actieve rol op. Zij willen B Corps mee bekend maken. Daardoor groeit de interesse en krijgen we meer inzicht in hoe we kunnen helpen. In de toekomst hopen we onze werking voor België vanuit Brussel te kunnen centraliseren.”

De doelstellingen? Andere bedrijven inspireren met de lessen van hun voorgangers als Triodos Bank, Patagonia, Ecover, … Maar we willen ook verder kijken. Vanuit de solide basis willen de multinationals bereiken en van MVO nog meer het nieuwe normaal maken. De impact op consumenten en overheden kan bijvoorbeeld nog groter. Daarom moeten we nog meer aandacht hebben voor en rekening houden met bedrijven die goed doen en actie ondernemen. We willen met hen meedenken over nieuwe stappen rond maatschappelijke acties.”

Wil je ook deel uitmaken van B Corp? Geef je dan op voor een B Impact Assessment.