Afvalspecialist SITA ontvangt ‘Lean and Green Award’ voor duurzame logistiek

Het Vlaams Instituut voor de Logistiek heeft afvalspecialist SITA beloond met de 'Lean and Green Award'. Met de prijs honoreert het Instituut bedrijven die zich actief inspannen om hun logistiek proces duurzamer te maken. Om aanspraak te kunnen maken op de award verbond SITA zich ertoe haar CO2-uitstoot met minstens 20% te reduceren binnen een periode van vijf jaar.
 

SITA maakt nu deel uit van de 32 koplopers van het project ‘Lean and Grean’ die actief willen bijdragen aan een duurzame Belgische industrie.

Dat logistiek & transport een wezenlijk onderdeel is van de dagelijkse activiteiten van SITA zal blijken uit volgende cijfers: SITA is marktleider inzake afvalmanagement en telt in België zo’n 2000 medewerkers. Via de 56 locaties wordt elke dag het afval opgehaald, verwerkt en gevaloriseerd van 5 miljoen Belgen en 52.000 bedrijven. Hiervoor wordt gewerkt met een vloot van om en bij de 800 voertuigen.

Hefboom voor Belgische industrie

Als milieubedrijf en koploper op gebied van duurzaamheid, is SITA reeds jaren in de weer om de eigen CO2-footprint te reduceren.

Ellen Joncheere, General Manager bij SITA België: “Door deel te nemen aan het project ‘Lean and Green’ willen we niet alleen interne initiatieven ter reductie van CO2-uitstoot verder vorm geven. We willen bovendien ook andere bedrijven enthousiasmeren en aanmoedigen op de kar te springen. Zo wil SITA, samen met de 31 andere koplopers, een hefboom betekenen voor een Belgische industrie die actief werkt aan een duurzamer logistiek beleid.“

Minstens 20% minder CO2-uitstoot tegen 2015

In zijn plan van aanpak ambieert SITA een CO2-reductie van minstens 20% binnen een termijn van 5 jaar.

De CO²- besparing wordt op verschillende manieren gerealiseerd, onder andere door het continu vernieuwen van de vloot (Euro 5 en Euro 6 motoren), door het gebruik van alternatieve brandstoffen (elektrisch, gas), door het introduceren van brandstof besparende technieken (start/stop mechanisme, hydraulische hybridisatie), door een efficiënt bandenmanagement, door een efficiënte routeplanning en door het stimuleren van ‘het nieuwe eco-vriendelijk rijden bij de chauffeurs’. Ook investeerde SITA in zonnepanelen op verschillende sites.

Daarnaast introduceerde SITA een reeks acties die een stap verder gaan en grotere inspanning vergen.

  • Er werd gewerkt aan het rijgedrag van de chauffeurs. Een doorgedreven opleiding defensief rijden kan een verschil maken van 2,71% uitstoot.
  • De tonnages die via waterwegen afgevoerd worden, zullen de komende jaren oplopen van 30.000 tot 100.000 ton.
  • Door de lokalisatie van de vloot continu te optimaliseren en regelmatig te actualiseren in functie van de marktomstandigheden, met behulp van een route- en capaciteitsplanning softwarepakket, wordt het aantal kilometers per orders gereduceerd. Deze inspanning geldt voor zowel de afzetwagens als de perskraakwagens.
  • De nieuwe voertuigen bestemd voor de inzameling van oliefilters, kunnen grotere hoeveelheden olie transporteren. Hierdoor vermindert het aantal in te zetten wagens, waardoor dus ook de uitstoot van CO2.