Arbeid & Milieu vzw

Arbeid & Milieu vzw (A&M) wil een toekomstbestendige economie realiseren waarin de grenzen van de ecologische draagkracht van de aarde én de fundamenten van een rechtvaardige samenleving ten volle worden gerespecteerd. Beide aspecten zijn essentieel voor duurzame ontwikkeling. A&M wil de transitie naar een rechtvaardige groene economie versterken en versnellen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het versterken van zeggenschap van werknemers en burgers in de economie. We willen stimuleren dat werknemers een actieve rol hebben in de verduurzaming van hun bedrijf. A&M heeft expertise in het verbinden van sociale en ecologische vraagstukken in relatie tot het thema tewerkstelling. We zijn thuis in actuele onderwerpen, zoals klimaatverandering, groene jobs en duurzaam materiaalgebruik. Ook zijn we experts in het vertalen van deze complexe materie naar gevolgen voor de werkvloer én werken we rond de kansen en het belang van gedragsverandering en participatie met betrekking tot deze thema’s. De werking van A&M bestaat uit het organiseren van activiteiten (zoals bedrijfsbezoeken, vormingen en debatten) en uitvoeren van projecten en campagnes (Groene Jobs, Save@Work). Via het driemaandelijks uitgegeven AM magazine zetten we goede praktijkvoorbeelden in de kijker waar sociale en ecologische winst hand in hand gaan. Zo tonen we aan werknemers, bedrijven en overheid dat een rechtvaardige groene economie kan en moet. Vanuit de overtuiging dat de betrokkenheid van werknemers en burgers een belangrijk, en vaak onderbelicht, aspect is binnen (duurzaamheids)transities, zet A&M steeds zo veel mogelijk in op een praktische, bottom-up aanpak om veranderingen te realiseren die goed zijn voor arbeid én milieu. Arbeid & Milieu is in 1987 opgericht als overlegplatform tussen de drie vakbonden aan Vlaamse zijde en de milieubeweging. Gedurende de jaren verdween de functie als overlegplatform naar de achtergrond en ontwikkelde A&M haar eigen expertise en activiteiten. Bond Beter Leefmilieu, Vlaams ABVV, ACV en ACLVB vormen vandaag de dag de Raad van Bestuur van A&M.

Arbeid & Milieu vzw (A&M) wil een toekomstbestendige economie realiseren waarin de grenzen van de ecologische draagkracht van de aarde én de fundamenten van een rechtvaardige samenleving ten volle worden gerespecteerd. Beide aspecten zijn essentieel voor duurzame ontwikkeling. A&M wil de transitie naar een rechtvaardige groene economie versterken en versnellen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het versterken van zeggenschap van werknemers en burgers in de economie. We willen stimuleren dat werknemers een actieve rol hebben in de verduurzaming van hun bedrijf. A&M heeft expertise in het verbinden van sociale en ecologische vraagstukken in relatie tot het thema tewerkstelling. We zijn thuis in actuele onderwerpen, zoals klimaatverandering, groene jobs en duurzaam materiaalgebruik. Ook zijn we experts in het vertalen van deze complexe materie naar gevolgen voor de werkvloer én werken we rond de kansen en het belang van gedragsverandering en participatie met betrekking tot deze thema’s. De werking van A&M bestaat uit het organiseren van activiteiten (zoals bedrijfsbezoeken, vormingen en debatten) en uitvoeren van projecten en campagnes (Groene Jobs, Save@Work). Via het driemaandelijks uitgegeven AM magazine zetten we goede praktijkvoorbeelden in de kijker waar sociale en ecologische winst hand in hand gaan. Zo tonen we aan werknemers, bedrijven en overheid dat een rechtvaardige groene economie kan en moet. Vanuit de overtuiging dat de betrokkenheid van werknemers en burgers een belangrijk, en vaak onderbelicht, aspect is binnen (duurzaamheids)transities, zet A&M steeds zo veel mogelijk in op een praktische, bottom-up aanpak om veranderingen te realiseren die goed zijn voor arbeid én milieu. Arbeid & Milieu is in 1987 opgericht als overlegplatform tussen de drie vakbonden aan Vlaamse zijde en de milieubeweging. Gedurende de jaren verdween de functie als overlegplatform naar de achtergrond en ontwikkelde A&M haar eigen expertise en activiteiten. Bond Beter Leefmilieu, Vlaams ABVV, ACV en ACLVB vormen vandaag de dag de Raad van Bestuur van A&M.

Adres

Tweekerkenstraat 47
1000 Brussel
België

Website

Email

info@a-m.be

Telefoon

02/3253500

Expertise

A&M heeft expertise in het verbinden van sociale en ecologische vraagstukken in relatie tot het thema tewerkstelling.