Klimaattransitieplannen van bedrijven in België: financiële, methodologische en praktische aspecten

Europese subsidies voor Vlaanderen

De FRDO organiseert een seminarie om u meer praktische informatie te geven over nieuwe regelgevingen, zoals de CSRD en CSDDD, en hoe ze kunnen worden geïmplementeerd door bedrijven in België.

Prijs

Gratis mits inschrijving vooraf​​​​

Eén van de maatregelen in de aankomende Europese Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) is de verplichting om klimaattransitieplannen op te stellen en uit te voeren. Ondernemingen die onder de CSRD richtlijn vallen, zijn al verplicht om onder andere gedetailleerde informatie over dergelijke plannen te publiceren, met inbegrip van, indien van toepassing, broeikasgasemissiereductiedoelstellingen voor 2030 en 2050. Via deze nieuwe verplichtingen wordt de bijdrage van bedrijven aan de strijd tegen klimaatverandering geconcretiseerd. De gepubliceerde informatie kan van invloed zijn op commerciële relaties en toegang tot publieke of private financiering.

 

De FRDO organiseert een seminarie om u meer praktische informatie te geven over deze nieuwe regelgevingen en hoe ze kunnen worden geïmplementeerd door bedrijven in België. De financiële, reglementaire en methodologische dimensies zullen worden voorgesteld door experten. Verschillende betrokken professionals zullen ook hun praktische aanpak voorstellen en u krijgt de kans om vragen te stellen.

 

PROGRAMMA EN SPREKERS

 

Het seminarie wordt voorgezeten door professor Brent BLEYS (UGent)

  • Het wettelijke kader voor banken - Tom VAN DEN BERGHE (Febelfin)
  • Het wettelijke kader voor bedrijven - Spreker/spreekster nog te bevestigen
  • Communiceren over zijn klimaattransitieplan – Methodologische kwesties - Grégory SCHNEIDER-MAUNOURY (Défis Impact, medeauteur van het rapport  "Reporting on climate transition plan in ESRS format. A user guide for undertakings" van de Autorité des Marchés financiers, Frankrijk)
  • Audit en toezicht op klimaattransitieplannen van bedrijven - Vincent VANDELOISE (Finance Watch)
  • Praktische aanpak van professionals in België - Sprekers/spreeksters nog te bevestigen
  • Hoe kunnen KMO’s aan de slag? - Sofie BRACKE (Sustenuto)


PRAKTISCHE INFORMATIE  

Het seminarie vindt plaats op 22 mei 2024 van 09:30 tot 14:00u. De lunch wordt voorzien om 13.00u.

Dit seminarie kan uitsluitend in persoon meegevolgd worden en vindt plaats in de Pacheco zaal (Financietoren, Pachecolaan 13, 1000 Bruxelles). Het zal dus niet mogelijk zijn om het seminarie online te volgen, maar de PowerPointpresentaties zullen achteraf gepubliceerd worden op de website van de FRDO.

Het seminarie wordt gehouden in het Frans en het Nederlands. Simultaanvertaling wordt voorzien.

Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven via deze link is verplicht: https://frdo-cfdd-admin.be/Account/JoinForum/1273/

Als u vragen hebt over het inhoudelijke aspect van het seminarie, kunt u contact opnemen met nathalie.boucquey@frdo-cfdd.be .

Als u vragen hebt over de praktische organisatie van het seminarie, kunt u contact opnemen met sven.vermassen@frdo-cfdd.be .

Datum

29 mei 2024, 09:30 - 14:00

Locatie

Pacheco zaal van de Financietoren
Pachecolaan 13
1000 Brussel
België

Organised by

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Toevoegen aan mijn favorieten

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw favorieten. U kan uw favorieten vervolgens als één pdf document downloaden.