goede sfeer op kantoor

Duurzamer ondernemen? Dit zijn mogelijke steunmaatregelen

De jongste nieuwsbrief van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) zet een aantal nieuwe en gewijzigde steunmaatregelen op een rijtje.

Hieronder een selectie die je kan helpen om duurzamer te ondernemen.

De kmo-groeisubsidie (strategisch advies/aanwerving bij groeitraject)

De kmo-groeisubsidie ondersteunt kmo’s bij het verwerven van de ontbrekende strategische kennis die nodig is voor de realisatie van hun groeitraject. Die kennis in huis halen kan via de inkoop van advies en/of de aanwerving van een strategisch profiel. Het steunpercentage is 50% met een maximum van € 25.000 per pijler. De steuntoekenning gebeurt via een competitieve oproep per thema.

In 2022 zullen er voor de kmo-groeisubsidie opnieuw drie thematische oproepen gelanceerd worden. De eerste oproep zal lopen van 1 maart tot en met 30 april 2022. In  deze eerste oproep zullen ondernemingen een dossier kunnen indienen dat aansluit bij één van deze vier thema’s: digitalisering, internationalisering, circulair en duurzaam ondernemen en innovatie. De data van alle oproepen in 2022 kan je terugvinden in de Oproepkalender.

Strategische Transformatiesteun (STS)

Ondernemingen kunnen voor de uitvoering van een strategisch transformatieproject (investeringen én/of opleidingsinspanningen) beroep doen op financiële ondersteuning. De minimum investerings- en opleidingsdrempels variëren in functie van de grootte van de onderneming en bedragen minstens € 1 miljoen voor investeringen en € 100.000 voor opleidingen.

Vanaf 1 januari 2022 wordt deze subsidie grondig bijgestuurd. Zo worden de beoordelingscriteria gewijzigd met onder andere meer nadruk op duurzaamheid, wordt het steunplafond beperkt tot € 500.000, wordt het tewerkstellingscriterium mee opgenomen in de gewone basissteun en wordt de beoordeling vereenvoudigd en transparanter gemaakt.

Grote ondernemingen zullen voor hun investeringen pas een aanvraag kunnen indienen vanaf het moment dat de nieuwe regionale steunkaart voor België zal worden goedgekeurd door Europa.

Investeringsaftrek

Ondernemingen kunnen voor de uitvoering van bepaalde investeringen een percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen aftrekken van de belastbare winst. Vooral de verhoogde aftrekken zijn belangrijk: onder andere voor energiebesparende investeringen, beveiliging, digitale investeringen en milieuvriendelijke investeringen in O&O.
 
Ondernemingen kunnen in 2022 een verhoogde investeringsaftrek van 35% toepassen voor koolstofemissievrije vrachtwagens, de installatie van tankinfrastructuur voor blauwe, groene of turquoise waterstof en elektrische laadinfrastructuur voor koolstofemissievrije vrachtwagens. De wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit werd intussen gepubliceerd. Meer informatie over de voorwaarden kan je raadplegen in de rubriek Vergroening vrachtwagens en tankinfrastructuur.

Duurzame bedrijfsmobiliteit

Hier vind je informatie over subsidies voor laadpalen, elektrische wagens en andere emissievrije transportmiddelen, gecombineerd vervoer en andere vormen van duurzame bedrijfsmobiliteit.

Ondernemingen (zowel eenmanszaken als vennootschappen) die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek toegankelijk en intelligent laadstation kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek. De voorwaarden van deze kostenaftrek werden intussen verduidelijkt in de 'Circulaire over fiscale vergroening van de mobiliteit' van FOD Financiën. Lees meer in de rubriek Laadpalen van deze steunmaatregel.

Duurzame bedrijfshuisvesting en -omgeving

Om het verduurzamen en vergroenen van de bedrijfshuisvesting, bedrijventerreinen en de bedrijfsomgeving te stimuleren bestaan er specifieke subsidies. Op deze pagina worden er een aantal kort toegelicht.

Werkbaarheidscheque

Met de werkbaarheidscheque kunnen ondernemingen (met minstens 1 werknemer) uit de profitsector en socialprofitsector tot € 10.000 steun krijgen om acties uit te voeren rond werkbaar werk.

De werkbaarheidscheque zal ook in 2022 kunnen worden aangevraagd. De Vlaamse regering heeft beslist om deze maatregel te verlengen. Dit geldt ook voor de verhoging van de kmo-portefeuille.

 

 

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
30 december 2021
Terug naar boven
Terug naar boven