Vastgoed en facility diensten

Vastgoed en facility diensten vallen minder dan andere sectoren te vatten in termen van tewerkstelling of omzet. De activiteiten die onder deze grote vlag vallen zijn daarvoor té uiteenlopend. Toch pikken we uit jaar- en ander verslagen enkele trends en kengetallen op.

Uit het jaarverslag 2015 van de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS) blijken volgende trends als het gaat om commercieel vastgoed:

 • de winkelleegstand blijf toenemen. 19.000 winkels of zowat 9% van het totale Belgische aanbod (211.300) stonden eind 2015 te huur. In 2009 bedroeg dat percentage 5,4%. Opvallend is dat in termen van oppervlakte ‘slechts’ 7,6% te huur staat. Dat wijst erop dat vooral de kleinere winkels terrein verliezen. Laat e-commerce zich voelen?
 • de verhuur van kantoorruimte vertoont twee snelheden: een vrij hoge, voortdurende leegstand in Brussel (van 6% tot zelfs 20 à 25% naargelang de buurt) tegenover een goede gang van zaken in Antwerpen met een leegstand van 6,5% ondanks tal van nieuwe kantoorprojecten.

Het FM Trendrapport 2015 van de International Facility Management Association – Chapter Belgium (IFMA) schat de omzet van facility diensten op zo’n 4 miljard EUR of 1% van het Bruto Binnenlands Product. Dit bedrag betreft zowel de diensten die worden uitbesteed als deze die met eigen mensen worden uitgevoerd. Naar schatting besteedt een facility manager zo’n 47% van zijn beschikbare budget uit.

Ter vergelijking: in Nederland praat men over een ‘volume’ van 37 miljard EUR (5,8% van het BBP); op Europees niveau gaat het naar 650 miljard EUR (5% van het Europese BBP).

Belangrijke kanttekening: aan het onderzoek namen vooral facility managers van bedrijven met meer dan 1.000 werknemers deel.

(Duurzaamheids)uitdagingen

Vastgoed

De duurzaamheidsuitdagingen voor vastgoed liggen verspreid over verschillende domeinen. Het zou ons hier té ver leiden om ze stuk voor stuk in extenso te bespreken. Weet echter dat in het algemeen duurzaam vastgoed vijf voordelen biedt:

 • de laagst mogelijke energielasten
 • een gezond binnenklimaat
 • flexibiliteit en toekomstbestendigheid
 • waardevermeerdering
 • mogelijkheid om exploitatieneutraal te verduurzamen

Hieronder een lijst met ‘wegen’ ernaartoe en links naar verdere informatie.

Energie

Gezonde gebouwen

Passiefbouw

Materialen

Dynamisch of veranderingsgericht bouwen

Facilitaire diensten

De Europese standaard voor Facility Management EN 15221-1 bepaalt dat facility management volgende diensten omvat:

 • schoonmaak
 • catering
 • technisch onderhoud
 • onthaal
 • beveiliging
 • groenonderhoud
 • Total Facility Management (TFM)

Schoonmaak, catering en technisch onderhoud zijn hierbij de belangrijkste ‘sub-sectoren’.

Elk type dienst kan sectorspecifieke mvo-maatregelen nemen. Schoonmaakbedrijven kunnen bijvoorbeeld met minder milieubelastende schoonmaakproducten werken. Bedrijfscateraars kunnen werken op voedseloverschotten.

Dergelijke ingrepen hebben een impact op verschillende vlakken: energie- en waterverbruik, gezondheid, afvalbeheersing, materiaalgebruik,…

Daarbij komt dat zeker facilitydienstenverlening mensenwerk is. Aandachtspunten zijn dan diversiteit, betrokkenheid, ziekteverzuim, zwartwerk en de balans tussen vrije tijd en werk.

Maar ook hier zou het ons té ver leiden alle opportuniteiten op een rijtje te zetten. Met praktijkvoorbeelden en nieuwsberichten (ga naar ‘Inspiratie’, selecteer op type en vervolgens op sector om ze makkelijk te kunnen raadplegen) blijven we de verduurzamingsinspanningen in deze sector in de verf zetten.

 

Andere links

Gerelateerde inhoud

Content type