Microgroenten

De grootsheid van microgroenten - Koplopers Podcast #7

In de reeks Koplopers Podcasts gaan we op zoek naar hoe je vanuit een onderneming kan bijdragen aan de zoektocht naar waarde(n) en naar brede welvaart voor iedereen. Deze week: het vergrootglas op de microgroenten van Tom De Windt en PachaGreens.

#PachaGreens - Dat je met kleine dingen een groot verschil kan maken, bewijzen de microgroenten van PachaGreens. Groots in smaak, schoonheid en voedingswaarde, bescheiden in wat ze nodig hebben om tot dat resultaat te komen. Tussen de minivelden wandelen we mee met ondernemer Tom De Windt.

Beluister deze Koplopers Podcast via Spotify:

Pacha Greens Microgroenten
Pacha Greens Microgroenten
Pacha Greens Microgroenten