dauranta

dauranta helpt bedrijven en organisaties concrete stappen zetten in hun verduurzamingsproces door het leveren van meer duurzame catering, opleidingen, coaching en advies. dauranta is onderverdeeld in dauranta catering en dauranta akademio. Deze twee identiteiten zijn juridisch en financieel van elkaar gescheiden maar toch onlosmakelijk met elkaar verbonden door de gezamenlijke missie. Ze maken gebruik van elkaar en ze hebben elkaar nodig, en daarom wordt dauranta als een totaalconcept beschouwd. dauranta catering is ondergebracht onder de juridische structuur van een CVBA en vervult de commerciële rol. Lokale cateraars die zich hebben geëngageerd om te verduurzamen voeren de opdrachten uit in naam van daŭranta en volgens haar kwaliteitsnormen. dauranta akademio is ondergebracht onder de juridische structuur van een VZW en vervult de educatieve en sensibiliserende rol. Voor de uitvoering van de activiteiten wordt beroep gedaan op freelance coaches, trainers en consulenten.

Adres
Sylvain Dupuislaan 233
1070 Brussel
België
Telefoon
0498432277
Expertise
dauranta akademio helpt vooral voedinggerelateerde bedrijven maar organiseert ook open workshops, lezingen en opleidingen.