Aan de slag

Kom meer te weten over hoe u maatschappelijk verantwoord ondernemen kunt ondersteunen binnen uw bedrijf of organisatie. Dit luik van de website leert u hoe met mvo aan de slag te gaan. Evalueer eerst hoever u staat. Gebruik dan de stappenplannen en instrumenten om verder te geraken, al of niet met externe hulp.

Hoe start ik zelf?

U wilt ook met MVO beginnen binnen uw bedrijf maar weet niet goed waar?

Hier vindt u alle informatie en praktische instrumenten om snel aan de slag te gaan

Starten met MVO

Of wie kan me helpen?

Voor persoonlijke ondersteuning kunt u ook beroep doen op onze adviseurs en netwerken:

Vind adviseurs en netwerken

Instrumenten

Met deze tools kan u evalueren hoe ver u staat, en welke stappen u kan ondernemen om er op vooruit te gaan.

Social Innovation Toolkit

Sociale vernieuwers in Europa kunnen de 'sociale innovatie spiraal' gebruiken om hun ideeën te ontwikkelen en te transformeren in effectieve activiteiten. 

De toolkit van de 'sociale innovatie spiraal' bevat de essentiële bouwstenen voor een sociale onderneming,  gaande van zaken zoals probleembeschrijving, over prototypering, waardecreatie, stakeholder betrokkenheid, communicatie, duurzaamheid en impactmeting.

Een praktische gids voor circulair bedrijfstextiel

Bedrijfstextiel

Bedrijfstextiel is kledij en stoffen zoals uniformen, werkkledij, beschermkledij, linnen, enz. die in bedrijven gebruikt worden. De meeste bedrijven gooien dat allemaal regelmatig weg. Al dit afgedankte textiel heeft een enorme impact op het milieu.

Om die reden gaf de OVAM in 2017 opdracht aan Centexbel, het Belgisch kenniscentrum voor textiel, om onderzoek te voeren naar de voornaamste ‘verdoken’ bedrijfstextielstromen. Op basis van de onderzoeksresultaten wil deze gids producenten, leveranciers en gebruikers van bedrijfstextiel inspireren en aanmoedigen om hun textiel op te nemen in de circulaire economie

Aanbevelingen

Deze praktische gids voor ‘Circulair bedrijfstextiel’ is opgebouwd rond acht ontwerpstrategieën. U beschouwt deze set best als een kwalitatieve tool eerder dan een kwantitatief werkinstrument. Dit biedt het voordeel om op korte tijd resultaat en mogelijke verbeteropties te kunnen genereren. De praktijk leert dat kwalitatieve tools vaak het meest bruikbaar zijn voor de actoren in de ontwerp- en ontwikkelingsfase.

Zelf aan de slag

Om de richtlijnen in de praktijk om te zetten kunnen best alle actoren binnen de volledige toeleveringsketen deelnemen en worden ze dus liefst ook betrokken bij het ontwerp van bedrijfstextiel. Meer info over hoe u dat moet aanpakken vindt u hier

Op zoek naar meer ideeën?

Kijk ook zeker naar onze evenementen. Zo kan u bijvoorbeeld
concrete training sessies bijwonen of meer omkadering bekomen.

Alle evenementen