Aan de slag

Kom meer te weten over hoe u maatschappelijk verantwoord ondernemen kunt ondersteunen binnen uw bedrijf of organisatie. Dit luik van de website leert u hoe met mvo aan de slag te gaan. Evalueer eerst hoever u staat. Gebruik dan de stappenplannen en instrumenten om verder te geraken, al of niet met externe hulp.

Hoe start ik zelf?

U wilt ook met MVO beginnen binnen uw bedrijf maar weet niet goed waar?

Hier vindt u alle informatie en praktische instrumenten om snel aan de slag te gaan

Starten met MVO

Of wie kan me helpen?

Voor persoonlijke ondersteuning kunt u ook beroep doen op onze adviseurs en netwerken:

Vind adviseurs en netwerken

Instrumenten

Met deze tools kan u evalueren hoe ver u staat, en welke stappen u kan ondernemen om er op vooruit te gaan.

microscoop

Sustainability Hotspot Scan

Nederlands onderzoeksorganisatie TNO en MVO Nederland lanceerden de Sustainability Hotspot Scan. Het is een nieuwe, gratis tool om de duurzaamheid van een chemisch product te bepalen.

Eens ingevuld bepaalt de scan binnen een dag waar in de internationale keten de mogelijke duurzaamheidsrisico’s en -kansen liggen voor het bedrijf.

mensen in een tuincentrum met posters

MVO-scan voor het duurzame tuincentrum

De online MVO-scan hetduurzametuincentrum.be is een zelfevaluatie-instrument voor tuincentra in België. Uit de eigen inschatting van de stand van zaken kan elke bedrijfsleider inzetten op of investeren in één of meerdere duurzaamheidsuitdagingen naar zijn/haar keuze. 

"Vanuit het bestuur van Belgische Tuincentra Vereniging (BTV) hopen wij dat tuincentra deze MVO-scan als nulmeting gebruiken om stappen in de richting van meer duurzaamheid te zetten", aldus Luk Nuytten, secretaris van de BTV in een interview met MVO Vlaanderen.

Generatiebril maakt nieuwe mogelijkheden zichtbaar voor teams en organisaties

De generatiebril maakt deel uit van het project WISE (werken aan intergenerationele samenwerking en expertise) van de Hogeschool Gent. Met dit instrument willen ze via inzicht in verschillen en gelijkenissen medewerkers bewust maken van de krachten van elke generatie. “Wanneer teams en organisaties de generatiebril opzetten, openen zich mogelijkheden tot dialoog, respect en samenwerking tussen alle generaties.”

Op zoek naar meer ideeën?

Kijk ook zeker naar onze evenementen. Zo kan u bijvoorbeeld
concrete training sessies bijwonen of meer omkadering bekomen.

Alle evenementen