Kom meer te weten over hoe u maatschappelijk verantwoord ondernemen kunt ondersteunen binnen uw bedrijf of organisatie. Dit luik van de website leert u hoe met mvo aan de slag te gaan. Evalueer eerst hoever u staat. Gebruik dan de stappenplannen en instrumenten om verder te geraken, al of niet met externe hulp.

Hoe start ik zelf?

Hoe start ik zelf?

U wilt ook met MVO beginnen binnen uw bedrijf maar weet niet goed waar?

Hier vindt u alle informatie en praktische instrumenten om snel aan de slag te gaan

Starten met MVO

Of wie kan me helpen?

Of wie kan me helpen?

Voor persoonlijke ondersteuning kunt u ook beroep doen op onze adviseurs en netwerken:

Vind adviseurs en netwerken

Instrumenten

Met deze tools kan u evalueren hoe ver u staat, en welke stappen u kan ondernemen om er op vooruit te gaan.

logo Toolbox Human Rights FIDO

Toolbox Human Rights

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) lanceerde de TOOLBOX Human Rights op de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (10 december 2018).

Deze toolbox bundelt de belangrijkste mensenrechtenverdragen, regelgevingen en dossiers in één overzichtelijke website.

Zo kunnen bedrijven, organisaties en hun stakeholders hun beleid/praktijken makkelijker afstemmen om de schending van mensenrechten te voorkomen en het respect voor mensenrechten te bevorderen in al hun activiteiten.

Praktijkgids 'Aankopen met sociale impact'

Het Departement Werk en Sociale Economie publiceerde zopas een praktijkgids over overheidsaankopen met sociale impact. Met de gids kunnen overheidsaankopers gericht aan de slag. De gids geeft ook inzage in heel wat inspirerende voorbeelden en geeft juridische houvast.

Deze praktijkgids biedt bij uitstek kansen aan lokale besturen om ook via het aankoopbeleid een sociale impact teweeg te brengen. Op die manier kunnen zij ondernemingen en de mensen die er werken ondersteunen. Lokale besturen kunnen ook via hun aankoopbeleid een krachtige actor voor sociale verandering en vooruitgang zijn.

Een praktische gids voor circulair bedrijfstextiel

Bedrijfstextiel is kledij en stoffen zoals uniformen, werkkledij, beschermkledij, linnen, enz. die in bedrijven gebruikt worden. De meeste bedrijven gooien dat allemaal regelmatig weg. Al dit afgedankte textiel heeft een enorme impact op het milieu.

Om die reden gaf de OVAM al in 2017 opdracht aan Centexbel, het Belgisch kenniscentrum voor textiel, om onderzoek te voeren naar de voornaamste ‘verdoken’ bedrijfstextielstromen. Dat onderzoek resulteerde in een gids die producenten, leveranciers en gebruikers van bedrijfstextiel wil inspireren en aanmoedigen om hun textiel op te nemen in de circulaire economie. Eind 2020 volgde er een update.

Aanbevelingen

Deze praktische gids voor ‘Circulair bedrijfstextiel’ is opgebouwd rond acht ontwerpstrategieën. U beschouwt deze set best als een kwalitatieve tool eerder dan een kwantitatief werkinstrument. Dit biedt het voordeel om op korte tijd resultaat en mogelijke verbeteropties te kunnen genereren. De praktijk leert dat kwalitatieve tools vaak het meest bruikbaar zijn voor de actoren in de ontwerp- en ontwikkelingsfase.

Zelf aan de slag

Om de richtlijnen in de praktijk om te zetten kunnen best alle actoren binnen de volledige toeleveringsketen deelnemen en worden ze dus liefst ook betrokken bij het ontwerp van bedrijfstextiel. Meer info over hoe u dat moet aanpakken vindt u hier

zonnepanelen op staander in de weide

Provincie Vlaams-Brabant brengt draaiboek klimaatneutraal ondernemen uit

De provincie Vlaams-Brabant stelde een draaiboek samen voor bedrijven die duurzaam en klimaatneutraal willen ondernemen.

De inspiratiegids ‘Maak van jouw bedrijf een klimaatbedrijf’ bestaat uit tips, concrete stappen en praktijkvoorbeelden van andere ondernemingen.

Op zoek naar meer ideeën?

Op zoek naar meer ideeën?

Kijk ook zeker naar onze evenementen. Zo kan u bijvoorbeeld
concrete training sessies bijwonen of meer omkadering bekomen.

Alle evenementen