Toolbox Fair ICT

De Toolbox Fair ICT reikt de aankopers van ICT-hardware concrete handvatten aan om werk te maken van faire ICT en circulair gebruik van de aangekochte materialen.

Deze toolbox bestaat uit praktijkgerichte onderzoeksrapporten, concrete richtlijnen en stappenplannen.

De inhoud is gebaseerd op  uitgebreid onderzoekswerk én op de informatie en de onderlinge uitwisseling van ervaringen en goede voorbeelden tussen de organisaties die deelnamen aan het leertraject van Fair ICT Flanders.

De volledige toolbox met rapporten, infografieken, stappenplannen, beslissingsbomen, een overzicht van standaarden en certificaten,... vind je terug op de website van Fair ICT Flanders.

Toevoegen aan mijn favorieten

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw favorieten. U kan uw favorieten vervolgens als één pdf document downloaden.