Inspiratiegids voor zorgboeren, zorgvoorzieningen en lokale besturen

Steunpunt Groene Zorg vzw bracht vorig jaar de inspiratiegids ‘Lokale inbedding van zorgboerderijen’ uit. De brochure biedt inspirerende voorbeelden voor zorgboerderijen, zorgvoorzieningen, verenigingen en gemeenten om krachten te bundelen. Op die manier krijgen zorggasten extra kansen tot inclusie, ontstaan er voor zorgboerderijen meer ontwikkelingskansen en komen er meer welzijnskansen in de eigen lokale gemeenschap.

Hoe kun je als zorgboerderij betere bekendheid krijgen in de eigen buurt? Hoe kun je het sociale kapitaal mobiliseren door samenwerkingen aan te gaan met verenigingen? Vragen waarop de inspiratiegids een antwoord wil bieden. Want zorgvragers en zorgvoorzieningen zoeken naar meer mogelijkheden om hun doelstelling van ‘inclusie’ te realiseren, door de lokale gemeenschap aan te spreken en over de drempels te halen.

Praktische tips

Naast de voordelen van een zorgboerderij voor de lokale gemeenschap bevat de inspiratiegids ook tal van praktische tips over:

  • naamsbekendheid in de lokale gemeenschap
  • opendeurdag op de zorgboerderij
  • duurzame samenwerkingsverbanden
  • zorgboerderijen en lokale overheden
  • sponsoring uit de lokale gemeenschap.

Inspirerende voorbeelden

De vele inspirerende voorbeelden in deze brochure kunnen helpen om de dynamische wisselwerking op gang te brengen: zowel actieve land- en tuinbouwers met een gerichtheid op verbredingsactiviteiten, als zorgvoorzieningen, verenigingen en lokale beleidsmedewerkers kunnen via dergelijke kruisbestuivingen een meerwaarde voor mekaar gaan betekenen.

 

Toevoegen aan mijn favorieten

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw favorieten. U kan uw favorieten vervolgens als één pdf document downloaden.