Generatiebril maakt nieuwe mogelijkheden zichtbaar voor teams en organisaties

De generatiebril maakt deel uit van het project WISE (werken aan intergenerationele samenwerking en expertise) van de Hogeschool Gent. Met dit instrument willen ze via inzicht in verschillen en gelijkenissen medewerkers bewust maken van de krachten van elke generatie. “Wanneer teams en organisaties de generatiebril opzetten, openen zich mogelijkheden tot dialoog, respect en samenwerking tussen alle generaties.”

De meeste organisaties bestaan uit een mix van verschillende generaties. Over deze verschillende generaties verschijnt er in de populaire media wel eens negatieve beeldvorming. Onterecht, vond de Hogeschool Gent. Daarom stelden ze drie operationele doelstellingen voorop waaraan de generatiebril moest voldoen:

  • inzicht in verschillen en gelijkenissen tussen generaties verhogen
  • de samenwerking tussen de verschillende generaties verbeteren via vernieuwende beleidsmatige en leidinggevende interventies in de organisatie
  • het bevorderen en verbeteren van de communicatie tussen de verschillende generaties.

Vier instrumenten

Scanwise zorgt voor een eerste bewustmaking rond generaties. Het functioneert als introductie en opwarmer voor de andere instrumenten. Enerzijds is het een beschrijvende statistiek over de verdeling van generaties in organisaties over personeelsbeleidsvariabelen zoals functie, afdeling, niveau, tewerkstelling, … Anderzijds werd ook een wervende vragenlijst ontwikkeld over werkgerelateerde attitudes.

Energise omvat verschillende scenario’s en ondersteunend (didactisch) materiaal voor interactieve workshops in teams en organisaties. De kennis die generaties hebben vanuit eigen (werk)ervaringen staat tijdens de workshops centraal. Het expliciteren en delen met de andere generaties moet voor een betere verstandhouding en onderlinge communicatie zorgen.

HR-wise moet medewerkers uit alle generaties en levensfasen duurzaam en optimaal inzetbaar houden. Het biedt een aantal hulpmiddelen aan om een bestaand beleid te analyseren en uit te bouwen tot een meer gedifferentieerd en generatiebewuster organisatie- en HR-beleid.

Be!wise bundelt de ervaringen uit het project samen op een website. De getuigenissen en goede praktijken van de kernpartners geven een realistische kijk op de mogelijkheden om te werken met generaties.

Generatiescan

De website bevat ook een Generatiescan. Het is een test voor de individuele gebruiker en voor organisaties. De gebruiker krijgt een beeld van zichzelf als lid van een generatiegroep. Organisaties verkrijgen via deze tool een generatiescan van hun organisatie.

Er zijn ook tools en tips, workshopscenario’s, generatiefilmpjes, PowerPoint-presentaties, kaartjes en formulieren beschikbaar voor wie aan de slag wil met de verschillende generaties.

Klik hier voor het instrument.

Toevoegen aan mijn favorieten

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw favorieten. U kan uw favorieten vervolgens als één pdf document downloaden.