Audit Duurzaam Mensbeleid

Je hebt het beste voor met je personeel, maar hoe ervaren je medewerkers het mensbeleid van je kmo?

Met de antwoorden op de vragenlijst Audit Duurzaam Mensbeleid krijg je zicht op je sterke punten. Je weet ook meteen hoe je de organisatie kunt bijsturen en verduurzamen. De output van de audit levert dus meteen ook inspiratie voor je employer brand.

Sleutel tot goed werkgeverschap

Via de audit ga je een eerlijke dialoog aan met je medewerkers over het wederzijds engagement en hun veranderende verwachtingen. Daarbij staat waarden-gedreven ondernemen centraal.

Deze duurzaamheidsthema’s komen aan bod: 

  • fairness
  • transparantie
  • betrouwbaar en authentiek leiderschap
  • duurzame inzetbaarheid
  • inclusie en diversiteit.

 Zo maak je het ‘people’-aspect van MVO tastbaar en maak je ‘goed werkgeverschap’ meetbaar.

Hoe werkt het?

  • Vooraf wordt een project– en communicatieplan opgesteld.
  • De verschillende teams of afdelingen vullen dan de online vragenlijst in. Ook het perspectief van de werkgever wordt bevraagd om eventuele gaps te kunnen vaststellen.
  • Naast de online bevraging is het mogelijk om elk van de individuele medewerkers ook mondeling te bevragen via een gestructureerd interview. Deze combinatie maakt de output inhoudelijk nog rijker.
  • De werkgever ontvangt een feedbackverslag met overzichtelijke tabellen en grafieken per team of afdeling.
  • Met de globale conclusies en aanbevelingen kan je praktisch aan de slag.

Deze dienst komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille, waardoor tot 40% van de kostprijs gesubsidieerd wordt. Met een werkbaarheidscheque krijg je 60% korting.

Je vindt alle verder informatie op de webpagina Audit Duurzaam Mensbeleid van CERM-HR.

Toevoegen aan mijn favorieten

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw favorieten. U kan uw favorieten vervolgens als één pdf document downloaden.