MVO-instrumentenwijzer

Op dit moment bestaan er vele standaarden voor (aspecten van) maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Voor bedrijven en organisaties is het niet altijd eenvoudig om de bomen door het bos te zien en een goed geïnformeerde keuze te maken voor de standaard die bij hun doelstellingen past. Om die reden heeft MVO Vlaanderen een aantal mvo-standaarden in kaart gebracht en inzichtelijk gemaakt hoe deze zich op belangrijke punten tot elkaar verhouden.

ISO 26000 geldt hierbij als referentie waartegen de andere instrumenten worden afgezet.

De database is doorzoekbaar op:

 • MVO-thema’s: sommige standaarden omvatten alle deelaspecten van MVO (“integraal MVO”) en behelsen de volledige reikwijdte aan sociaal-maatschappelijke, ecologische en economische thema’s en hun onderlinge samengang. Andere standaarden zijn thema-specifiek (“MVO-deelaspecten”) en focussen zich op één of meer ISO 26000 kernonderwerpen.
 • Scope: Standaarden kunnen zich richten naar de producten (geleverde goederen en diensten), de organisatie zelf en/of de keten (geheel van toeleveranciers en afnemers, die zich binnen de invloedssfeer van de organisatie bevinden).
 • Type: gedragsprincipes/richtlijnen of eisenstellende managementsystemen
 • Bevat de standaard een rapportageverplichting?
 • Mvo-maturiteit: Is de standaard geschikt voor elk type organisatie ongeacht de voorkennis en ervaring met mvo (“beginnend met MVO”) of eerder bestemd voor gevorderden (“gevorderd met MVO”)
 • Toepassingsgebied: nationaal of internationaal toegepast
 • Adoptie nationaal/internationaal: mate waarin de MVO-standaard wordt toegepast door bedrijven in binnen- of buitenland
 • Certificeerbaar

Als resultaat ontvangt u de voor u best passende MVO-standaarden en hun omschrijving.

We hopen u hiermee op weg te zetten om meer gebruik te maken van de beschikbare MVO-standaarden. Hoewel de implementatie van mvo en de realisatie van doelstellingen en acties vanzelfsprekend enige tijd en middelen zal kosten, levert u dit ook tal van voordelen:

 • Hulpmiddel om het beleid rond duurzaam ondernemen te structureren en te werken aan continue verbetering van de prestaties op milieu, sociaal en/of economisch vlak
 • Stimulans om jaarlijks doelstellingen en acties te bepalen en te realiseren
 • Invoering van het ‘meten is weten’-principe dat leidt tot inzicht en verbetering van de prestaties
 • Mogelijkheid om ook de medewerkers te sensibiliseren en te betrekken bij het beleid en de uitvoering ervan
 • Positieve profilering van uw organisatie naar zowel personeel, omgeving als overheid

Interessante achtergronddocumenten:

How sustainability standards can drive business performance (2014)
Hoe gebruiken bedrijven mvo-standaarden om hun MVO-beleid te ondersteunen?

2015 Corporate Responsibility Barometer for Belgium (2015):
De stand van zaken inzake CSR in België (resultaten van de CSR Barometer 2014)

An Analysis of Policy References made by large EU Companies to Internationally Recognised CSR Guidelines and Principles (2013):
Mate waarin grote Europese bedrijven (meer dan 1000 medewerkers) in hun MVO-beleid verwijzen naar international erkende MVO-standaarden.

Ga naar de instrumentenwijzer

Toevoegen aan mijn favorieten

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw favorieten. U kan uw favorieten vervolgens als één pdf document downloaden.