SR10

Het referentiesysteem IQNet SR 10 ‘Social Responsibility management systems’ is een certificeerbare, internationale norm die garandeert dat een organisatie haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op een gestructureerde manier aanpakt, wat bijdraagt tot de duurzame ontwikkeling van haar activiteiten.

De toepassing van deze norm is gebaseerd op 4 essentiële pijlers :
- De identificatie van de noden en verwachtingen van de betrokkenen en het meten van hun tevredenheidsniveau.
- Het ethisch, transparant en sociaal verantwoordelijk gedrag (in de ruime zin).
- De naleving van de wetgeving in verband met de impact van de organisatie op de maatschappij en het milieu
- De continue verbetering van de impact van de organisatie op de maatschappij en het milieu.

SR 10 is ontwikkeld door IQNet, een internationaal certificatienetwerk.

Eigenschappen

  • Integraal MVO
  • Organisatie
  • Keten
  • Managementsysteem
  • Vrijwillige MVO-rapportage
  • Beginnend met MVO
  • Gevorderd met MVO
  • Certificeerbaar

Available downloads

Gepubliceerd op

2011, update 2015

Meer info

Voordelen

- De norm SR 10 maakt het mogelijk de MVO-principes in de praktijk te brengen en te laten certificeren door een partner van het IQNet Certificatie Netwerk. Dit houdt een erkenning in door een onafhankelijke instelling van de naleving van de principes van duurzame ontwikkeling.

-  Bij gunstige beoordeling ontvangt de organisatie een logo dat op alle communicatie-initiatieven gebruikt mag worden, hetgeen bijdraagt aan een positieve profilering.

Kritieken

- De certificatiekosten zijn afhankelijk van het aantal medewerkers en de complexiteit van de organisatie. Een eventuele combinatie met de certificatie van andere managementsystemen (Milieu, kwaliteit, arbeidsomstandigheden, energie) kan leiden tot een reductie in de tijdsbesteding en de certificatiekosten.

Aanwezigheid van niveaus binnen de standaard

SR10 geeft een gestructureerde, systematische aanpak om MVO inhoud te geven. Deze structuur zorgt ervoor dat MVO niet vrijblijvend, eenmalig is, maar voortdurend verder evolueert. SR10 heeft de principes van de Plan Do Check Act-filosofie geïntegreerd, en stimuleert daardoor continu verbeteren in de context van MVO.

Aard van de standaard-initiërende organisatie(s)

  • Bedrijfsleven

Toepassingsgebied van de standaard

National
Nationale adoptiegraad van de standaard: Zelden
International
Internationale adoptiegraad van de standaard: Zelden

Standaarden die in hoge mate vergelijkbaar zijn met deze standaard