SR10

Het referentiesysteem IQNet SR 10 ‘Social Responsibility management systems’ is een certificeerbare, internationale norm die garandeert dat een organisatie haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op een gestructureerde manier aanpakt, wat bijdraagt tot de duurzame ontwikkeling van haar activiteiten.

De toepassing van deze norm is gebaseerd op 4 essentiële pijlers :
- De identificatie van de noden en verwachtingen van de betrokkenen en het meten van hun tevredenheidsniveau.
- Het ethisch, transparant en sociaal verantwoordelijk gedrag (in de ruime zin).
- De naleving van de wetgeving in verband met de impact van de organisatie op de maatschappij en het milieu
- De continue verbetering van de impact van de organisatie op de maatschappij en het milieu.

SR 10 is ontwikkeld door IQNet, een internationaal certificatienetwerk.

Eigenschappen
Integraal MVOOrganisatieKetenManagementsysteemVrijwillige MVO-rapportageBeginnend met MVOGevorderd met MVOCertificeerbaar
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Beschikbare downloads
SR10
Gepubliceerd op
2011, update 2015
Terug naar boven
Meer info
IQNet

Voordelen

- De norm SR 10 maakt het mogelijk de MVO-principes in de praktijk te brengen en te laten certificeren door een partner van het IQNet Certificatie Netwerk. Dit houdt een erkenning in door een onafhankelijke instelling van de naleving van de principes van duurzame ontwikkeling.

-  Bij gunstige beoordeling ontvangt de organisatie een logo dat op alle communicatie-initiatieven gebruikt mag worden, hetgeen bijdraagt aan een positieve profilering.

Terug naar boven

Kritieken

- De certificatiekosten zijn afhankelijk van het aantal medewerkers en de complexiteit van de organisatie. Een eventuele combinatie met de certificatie van andere managementsystemen (Milieu, kwaliteit, arbeidsomstandigheden, energie) kan leiden tot een reductie in de tijdsbesteding en de certificatiekosten.

Terug naar boven
Aanwezigheid van niveaus binnen de standaard

SR10 geeft een gestructureerde, systematische aanpak om MVO inhoud te geven. Deze structuur zorgt ervoor dat MVO niet vrijblijvend, eenmalig is, maar voortdurend verder evolueert. SR10 heeft de principes van de Plan Do Check Act-filosofie geïntegreerd, en stimuleert daardoor continu verbeteren in de context van MVO.

Aard van de standaard-initiërende organisatie(s)
Bedrijfsleven
Toepassingsgebied van de standaard
Nationaal
Internationaal
Nationaal
Adoptiegraad van de standaard: 
Zelden
Internationaal
Adoptiegraad van de standaard: 
Zelden
Terug naar boven