OHSAS 18001 / ISO 45001

OHSAS 18001 / ISO 45001 is een certificeerbare managementsysteemnorm voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. OHSAS staat voor Occupational Health and Safety Assesment Series.

OHSAS 18001 / ISO 45001  geeft de vereisten die aanwezig moeten zijn in een goed veiligheidsmanagementsysteem. De norm is qua opzet gelijk aan de ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (milieumanagement). Via dit systeem legt een bedrijf vast op welke wijze men omgaat met de arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf en de effecten daarvan op het management, het personeel en de directe omgeving. OHSAS 18001 / ISO 45001 wordt toegepast door organisaties die arbeidsrisico’s effectief willen beheersen. Het op te zetten systeem stelt de organisatie in staat om continu te verbeteren.

OHSAS 18001 / ISO 45001  wordt gekenmerkt door:
- internationaal van aard en niet opgesteld op basis van landelijke wetgeving; conformiteit aan die wetgeving is wel een eis;
- continue verbetering van de prestaties inzake veiligheid en gezondheid
- beheersing van de arbeidsrisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie;
- voor elk soort organisatie van toepassing;
- biedt ruimte voor maatwerk: zij dient geïnterpreteerd te worden op basis van de bedrijfsspecifieke situatie;
- certificeerbaarheid; een volgens de OHSAS 18001 / ISO 45001  opgezet veiligheidsmanagementsysteem is certificeerbaar, waarmee uw inspanningen aantoonbaar worden gemaakt;
- aansluiting bij andere normen zoals ISO 9001 en ISO 14001; door goede toepassing kunt u de zorg voor kwaliteit, milieu en veiligheid in één systeem beheersen.

De OHSAS 18001 / ISO 45001  geeft een duidelijk kader waarbinnen een organisatie haar veiligheidsmanagement dient in te richten. De inrichting begint bij een beleidsverklaring en werkt stap voor stap toe naar continu verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

Eigenschappen

  • Bestuur van de organisatie
  • Arbeidsomstandigheden
  • Organisatie
  • Keten
  • Managementsysteem
  • Beginnend met MVO
  • Gevorderd met MVO
  • Certificeerbaar

Available downloads

Gepubliceerd op

1999, update 2016

Voordelen

- OHSAS 18001 / ISO 45001  wordt gebruikt om systematisch invulling te geven aan het onderdeel ‘people’ van duurzaam ondernemen. OHSAS 18001 / ISO 45001  vormt een nuttig beheersysteem voor het evalueren, verbeteren en rapporteren van veiligheid en gezondheid van de medewerkers en de opvolging van de conformiteit aan wetgeving

- De ISO 45001 is opgesteld op basis van de High Level Structure (ISO guide 83). Dit is een structuur waarop alle nieuwe (versies van) ISO normen gebaseerd zijn, wat ervoor zorgt dat ISO 45001 perfect integreerbaar is met bestaande ISO systemen.

-  Bij gunstige beoordeling ontvangt de organisatie een auditverslag en een logo dat op alle communicatie-initiatieven gebruikt mag worden, hetgeen bijdraagt aan een positieve profilering.

- Een goed veiligheidsmanagementsysteem bevordert door continue verbetering de arbeidsveiligheid en de kwaliteit van arbeid. Een veiligheidsmanagementsysteem als OHSAS kan onder meer helpen om:
                - Arbeidsveiligheid en de gezondheid en het welzijn van de werknemers systematisch te benaderen
                - Het welzijnsbeleid te evalueren (self assessment of third party assessment)
                - De interne communicatie rond veiligheid en gezondheid te verbeteren
                - Een groter verantwoordelijkheidsgevoel te creëren
                - De motivatiegraad van uw medewerkers te vergroten
                - De slechte publiciteit in geval van een ongeval te beperken, wanneer uw bedrijf kan aantonen dat het met de hoogste veiligheidsmanagementsystemen werkt
                - Arbeidsongevallen effectief te voorkomen
                - De kosten verbonden aan een ongeval, beroepsziekte, stress en dergelijke te verminderen

 

Kritieken

- De invoering van een OHSAS 18001 / ISO 45001  zorgsysteem kan als duur en administratief zwaar ervaren worden. De certificatiekosten zijn afhankelijk van het aantal medewerkers en de complexiteit van de organisatie.

- Hoewel alle organisaties OHSAS 18001 / ISO 45001  kunnen toepassen, is er wel een doorvertaling nodig om het organisatiespecifiek te maken. Daarnaast is het een omvangrijke norm die uiteindelijk een beleidsmatige aanpak van veiligheidsmanagement vergt. Voor (grote en KMO-)koplopers die de zorg voor veiligheid en gezondheid willen integreren in alle bedrijfsprocessen is het een geschikt instrument. Voor (kleine) bedrijven die beginnen met veiligheidsmanagement wordt het als complex ervaren.

Aanwezigheid van niveaus binnen de standaard

OHSAS 18001 / ISO 45001  geeft een gestructureerde, systematische aanpak om veiligheidsmanagement inhoud te geven. Deze structuur zorgt ervoor dat de zorg voor veiligheid en gezondheid niet vrijblijvend, eenmalig is, maar voortdurend verder evolueert. OHSAS 18001 / ISO 45001  heeft de principes van de Plan Do Check Act-filosofie geïntegreerd, en stimuleert daardoor continu verbeteren via de verplichting tot het opmaken en opvolgen van een jaaractieplan.

Aard van de standaard-initiërende organisatie(s)

  • Intermediaire organisatie
  • Multi-stakeholder initiatief

Toepassingsgebied van de standaard

National
Nationale adoptiegraad van de standaard: Ruim
International
Internationale adoptiegraad van de standaard: Ruim

Standaarden die in hoge mate vergelijkbaar zijn met deze standaard

Overige documentatie over de standaard

OHSAS 18001 / ISO 45001  certificatieschema
http://www.sccm.nl/sites/default/files/O12-SCCM_N110830_cert.schema_OHSAS_18001_7feb13.pdf