ILO-richtlijnen

De Internationale Arbeidsorganisatie (International Labour Organization, ILO) van de Verenigde Naties heeft arbeidsnormen vastgelegd in 188 overeenkomsten en 199 aanbevelingen die samen een breed spectrum aan arbeidszaken behandelen. Landen die zich hiertoe engageerden, dienen deze richtlijnen om te zetten in nationale wetgeving.

De ILO heeft acht van haar verdragen aangemerkt als “fundamenteel”. Deze acht beslaan vier onderwerpen die worden gezien als de fundamentele principes en rechten op het werk:
(1) vrijheid van vereniging en erkenning van het recht op collectieve onderhandeling,
(2) het verbod op alle vormen van gedwongen arbeid,
(3) het verbod op kinderarbeid en
(4) het verbod op discriminatie.

Eigenschappen
MensenrechtenArbeidsomstandighedenOrganisatieKetenGedragsprincipes / richtlijnenVerplichte MVO-rapportageGevorderd met MVOCertificeerbaar
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Beschikbare downloads
ILO-richtlijnen
Gepubliceerd op
1919
Terug naar boven

Voordelen

- Internationale minimumstandaarden die zich beperken tot de fundamentele principes en niet in ingewikkelde details gaan.

- Resultaat van tripartite onderhandelingen tussen regeringen, werkgevers- en werknemersorganisaties. Ze zijn aanvaard bij consensus door de 3 partijen en worden dus nooit eenzijdig opgedrongen.

- De ILO normen zijn universeel erkend en toegepast als de voornaamste internationale referentiestandaarden inzake arbeidsproblematiek.  Ze vormen een belangrijk onderdeel in de meeste gedragscodes, zowel van ondernemingen, economische sectoren en multi-stakeholder instellingen.  Ze worden ook gebruikt door andere organisaties in het kader van hun eigen instrumenten voor het bevorderen van duurzaam ondernemen, zoals de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondenemingen; de UN Business and Human Rights Guiding Principles; de UN Global Compact; en anderen.

- De ILO normen zijn certificeerbaar binnen de standaard SA 8000

Terug naar boven

Kritieken

- Niet altijd voldoende bekend of aanzien als “gebruiksklaar”, mede door de veelvuldigheid van bestaande normen en de daaraan verbonden instrumenten.

- De effectieve toepassing van de normen is soms moeilijk te controleren, vooral aan het uiteinde van de aanvoerketen in de productielijn

Terug naar boven
Beschikbare varianten van de standaard
Aanwezigheid variant(en) voor sectoren
Aard van de standaard-initiërende organisatie(s)
Internationale overheid – Verenigde Naties
Toepassingsgebied van de standaard
Nationaal
Internationaal
Nationaal
Adoptiegraad van de standaard: 
Ruim
Internationaal
Adoptiegraad van de standaard: 
Ruim
Overige documentatie over de standaard
Terug naar boven