werf opbouw van een gebouw

Circubestek

Circubestek, één van de 29 projecten die Vlaanderen Circulair subsidieert om de circulaire bouweconomie te stimuleren, wordt een platform waar voorschrijvers gemakkelijk bestekteksten kunnen terugvinden van circulaire materialen en technieken.

De producten worden door de initiatiefnemers gescreend op hun circulariteit. Hieronder lees je welke selectiecriteria zij hanteren om te bepalen of producten en materialen al dan niet in de databank van Circubestek opgenomen worden.

Elke fabrikant kan zelf zijn bestekteksten en de bijhorende info uploaden via Google Forms via deze link. In december 2022 moet Circubuild operationeel zijn.

Waarom?

Vandaag schrijven bestekken nog maar zelden circulaire materialen voor. Daardoor is het moeilijker om die te laten toepassen in een bouwproject. Door bestekteksten van circulaire oplossingen vlot toegankelijk te maken voor voorschrijvers, zullen de materialen meer voorgeschreven worden wat zal leiden tot meer circulaire gebouwen. Fabrikanten zullen hierdoor ook de vraag naar hun circulaire oplossingen zien toenemen.

Door een platform aan te bieden van circulaire bestekteksten én dankzij de integratie met de meest gebruikte platformen van bestekteksten (VMSW en C3A) zijn we ervan overtuigd dat we het voorschrijven van circulaire materialen een boost kunnen geven.

Selectiecriteria

Circubestek zal een online verzamelplaats worden voor bestekteksten van bouwmaterialen en -systemen die passen binnen het circulaire denkkader. Concreet is het doel om voorschrijvers te ondersteunen bij de keuze voor bouwoplossingen die een lagere milieu-impact veroorzaken. Om die bouwoplossingen te selecteren, heeft het team van Circubestek een reeks selectiecriteria uitgewerkt.

Hieronder kan je de eigenschappen raadplegen die kunnen leiden tot een eventuele selectie.

De codes van de circulaire eigenschappen (A1, A2 ...) corresponderen met de aanduidingen in de survey op Google Forms die fabrikanten in staat stelt circulaire bestekteksten op te laden.

Basisvereisten (producten moeten aan alle vereisen voldoen)
 

     1. Veilig en gezond

     2. Verantwoord materiaalgebruik

     3. Functionele eigenschappen
 

Circulaire eigenschappen

     A. Herkomst
 

     A1. Minimaal aandeel gerecupereerd materiaal

     A2. Minimaal aandeel gerecycleerd afvalmateriaal

     A3. Minimaal aandeel Hernieuwbare grondstoffen
 

     B. Hergebruik
 

     B1. Herbruikbaar – omkeerbaar

     B2. Herbruikbaar – eenvoudig

     B3. Herbruikbaar – snel

     B4. Herbruikbaar – Compatibel

     B5. Herbruikbaar – Lange levensduur

     B6. Circulair businessmodel
 

     C. Einde levensduur
 

     C1. Biologisch afbreekbaar

     C2. Recycleerbaar

Op basis van de circulaire eigenschappen kunnen we enkele minimale selectiecriteria opstellen die bepalen of producten al dan niet worden opgenomen. Aangezien verschillende producten ook op verschillende manieren tot kringloopsluiting kunnen bijdragen, zijn verschillende combinaties van selectiecriteria mogelijk:

  1. Het product is volledig geproduceerd uit gerecupereerde materialen (score A1 = 1)
  2. Het product is volledig geproduceerd uit gerecyclede afvalmaterialen (score A2 = 1)
  3. Het product is volledig geproduceerd uit hernieuwbare grondstoffen (score A3 = 1)
  4. Het product is gedeeltelijk geproduceerd uit gerecyclede afvalmaterialen (score A2 = 0,5) en is volledig recycleerbaar (score C2 = 1)
  5. Het product is na gebruik volledig biologisch afbreekbaar (score C1 = 1)
  6. Het product is herbruikbaar (score B = 4/5 OF terugkoopgarantie en 3,5/5 OF doorverkoopsgarantie en 3/5 ). Het kan bovendien tenminste gedeeltelijk biologisch afgebroken (score C1 = 0,5) of gerecycled (score C2 = 0,5) worden.

Elk product dat aan de basisvereisten en (minstens) één van deze criteria voldoet, kan worden opgenomen.

Zelf teksten opladen?

Elke fabrikant kan zelf zijn bestekteksten en de bijhorende info uploaden via Google Forms. Dat kan via deze link.

Na het uploaden gaat het team van Circubestek ermee aan de slag. De producten worden geëvalueerd op hun circulariteit. Als dat positief uitdraait, zullen ze opgenomen worden in de database.

Expertenpanel

Om te garanderen dat de aanpak aansluit bij de wensen van het werkveld werd ook een panel samengesteld van architecten, ingenieurs en fabrikanten die input zullen geven over de gewenste aanpak en opbouw en het platform zullen uittesten.