skyscrapers

Business & Human Rights Accelerator

De Business & Human Rights Accelerator is een programma van zes maanden dat bedrijven helpt om van engagement naar actie te gaan op het gebied van mensen- en arbeidsrechten. Dit  door een doorlopend due diligence-proces op te bouwen op het vlak van mensenrechten.

Wat je zal leren

  • Hoe je je verantwoordelijkheden kunt identificeren bij het respecteren van mensenrechten en arbeidsrechten, uitgedrukt in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie over de fundamentele beginselen en rechten op het werk
  • Hoe een doorlopend due diligence-proces op het gebied van mensenrechten tot stand te brengen in overeenstemming met internationale normen?
  • Hoe je verslag uitbrengt over en communiceert over jouw due diligence-traject op het gebied van mensenrechten, onder meer via de Communication on Progress, de jaarlijkse openbaarmakingsvereiste voor alle deelnemers aan het UN Global Compact.

Wat je krijgt

  • Inzicht in waar jouw bedrijf zich bevindt op zijn mensenrechtenreis.
  • Een beoordeling van feitelijke en potentiële nadelige gevolgen voor de mensenrechten en het vermogen om prioriteit te geven aan acties.
  • Het vermogen om je impact op de mensenrechten te beperken, inclusief klachtenmechanismen en rechtsmiddelen.
  • Manieren om belanghebbenden te betrekken bij zakelijke gevolgen.
  • Een actieplan om mensenrechten in jouw bedrijf en daarbuiten te bevorderen.
  • Een netwerk van collega's, VN-partners en experts om je mensenrechtenreis te ondersteunen en samen te werken om hardnekkige belemmeringen voor due diligence op het gebied van mensenrechten aan te pakken
  • Een certificaat waaruit blijkt dat het programma is voltooid.

Dien nu je aanvraag in.